Förskoleundervisning

Förskolorna för verksamhetsåret 2024-2025 ordnas enligt följande:

  • Förskola för barn från Kristinestad och Tjöck ordnas vid Kristinestads daghem, Myllybacken.
    Förskollärare Kaisa Lundberg, tel 0401841416

  • Förskola för barn från Dagsmark och Lappfjärd ordnas vid Lappfjärds daghem.
    Förskollärare Ann-Louise Toivonen, tel. 040 3500230

  • Förskola för barn från Härkmeri, Skaftung och Sideby ordnas i anslutning till Härkmeri daghem.
    Förskollärare Nathalie Lillås tel. 040 1831995Förskoleundervisningen i daghemmen är en del av småbarnspedagogiken som startar redan när barnet kommer i dagvård. Förskoleundervisningen i daghemmen är systematisk och långsiktig undervisning och fostran. Målet för undervisningen är att stödja barnets uppväxt och utveckling året innan skolplikten infaller. Målet är också att stödja barnets inlärningsfärdigheter samt erfarenheten av att känna glädje i inlärningen.

Förskoleundervisningen baserar sig på grunderna i läroplanen för förskoleundervisningen som Utbildningsstyrelsen godkänt och som man i Kristinestad har utgått ifrån när en gemensam läroplan uppgjorts för hela kommunen. Den lagstadgade, avgiftsfria förskoleundervisningen (fyra timmar per dag) som anordnas av kommunen erbjuds alla barn under skolåldern året innan barnet blir skolpliktigt. 

Förskolans läroplan pdf (918,05 kb)

Anhållan om frånvaro från förskolan pdf (147,17 kb)


Ni kommer väl ihåg att anhålla om morgon- och eftermiddagsvård?
 Blanketten hittas här: Kompletterande småbarnspedagogik för förskolebarn pdf (140,21 kb)

Busstransport
De som har längre avstånd än 3km till förskolan har rätt till busstransport. Kontaktperson nina.haaranoja@krs.fi
Anmälan om skolskjuts (pdf 53,66 kb)