Ansökan

Ansökan är öppen och du kan nu söka om studieplats för läsåret 2024-2025 eller direkt till någon av våra kortkurser.

Kontakta skolan , Casper Sahlström 040 845 6870 för mera information eller skicka din ansökan via formuläret nedan.

Antagningsintervjuerna 
Till långa linjerna år 2024 hålls antagningsintervjuer veckorna 22 och 23, samt vecka 31. Intervjun är till för att informera om linjernas innehåll, kartlägga din nivå, dina önskemål och för att på bästa möjliga sätt planera din studietid på skolan.

  • Ljudtekniklinjen: du gör även en skriftlig musikteoridel för att kartlägga din nivå.

  • Musiklinjen: du gör en kort skriftlig musikteoridel för att kartlägga din nivå och framför en sång eller kort stycke på huvudinstrument.

  • Musikproduktionslinjen: du gör en skriftlig musikteoridel för att kartlägga din nivå, och visar upp en egen produktion/låt antingen nedskrivet, live eller inspelat (CD, Mp3 eller på Web).
  • Musiklinjen för läropliktiga: Vi går igenom dina tidigare erfarenheter inom musik för att på bästa sätt planera ditt läsår

Läsåret omfattar 36 studieveckor. Du kan ansöka om statligt studiestöd för heltidsstudier. Blanketten fås från FPA eller deras hemsida www.kela.fi. Vi på kansliet kan också hjälpa till med studiestödsblanketten.

Musiklinjen för läropliktiga är gratis

Utbildningens förverkligande är beroende av gruppens storlek.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.


Jag ansöker till folkhögskoleutbildning (ettåriga linjer)

Jag ansöker till kursverksamheten (kortkurser)


OBS!
 Kontrollera att du ser ett bekräftelsemeddelande på skärmen efter att ha klickat på knappen "skicka". Du kommer också få en bekräftelse till din epost, kontrollera även skräpkorgen. Om du inte ser meddelandet på skärmen, kontakta lafo@krs.fi