Anmälan till förskola och skola

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLAN

Inskrivning till stadens förskolor för läsåret 2021-2022 sker elektroniskt 8-12.2.2021 via Småbarnspedagogikens webbportal.

Du/Ni kan välja mellan:

Lappfjärd daghems förskola
Kristinestad daghems förskola och
Härkmeri daghems förskola

Ansökan hittar ni här:

 Småbarnspedagogikens webbportal

 

ANMÄLAN TILL SKOLAN

Inskrivning till stadens skolor för läsåret 2021-2022 sker elektroniskt 8-12.2.2021 via Wilma.

Logga in i Wilma, välj fliken Blanketter / Anmälan till grundundervisning

Ansökan hittar ni här:

ANMÄLAN TILL SKOLAN