Pågående projekt

På läsande fot

Kristinestad kommer, tillsammans med ett flertal andra kommuner, att delta i projektet "på läsande fot". Via projektet vill man skapa ett bestående nätverk för kommunernas läsfrämjande arbete med bl.a. representanter från småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och bibliotek, samt aktörer som på ett eller annat sätt har läsfrämjande verksamhet. Grunden läggs för en regelbundet återkommande barnlitteraturfestival.
(09.10.2020) Mera om projektet På läsande fot.

Lafo World Music Festival

Ett led i att sätta regionen Sydösterbotten på kartan som en nytänkande musikregion med framåtanda är att ordna en stor mångkulturell musikfestival, Lafo World Music Festival. Människor i olika åldrar, från olika kulturer, länder och bakgrunder samlas för en festival med mångkulturell musik och kultur i fokus. Lafo World Music Festival ska visa den bredd av kultur och musik som finns i det nutida Sydösterbotten. Allt från traditionell finlandssvensk folkmusik till modern musik från länder vars invånare bor i regionen, ska presenteras på festivalen.
Projektet pågår fram till 30.9.2021. Mera om Lafo world music festival.

Integration genom kultur

Projektet Integration genom kultur är ett tvåårigt projekt. Projektstart sker 2019 och projektet avslutas 2021. Projektets grundidé är att bidra till social samvaro genom kultur mellan nyfinländare och lokalbefolkning i Sydösterbotten. Kärnan i verksamheten är att människor ska träffa varandra, lära sig av varandra och hitta nya grunder för umgänge genom kultur.  Genom att dela med sig och lära sig av varandras kunskaper inom musik, konst, mat, hantverk och dans ska nya grunder för ett blomstrande mångkulturellt klimat läggas.
Projektet pågår under tiden 1.8.2019-31.7.2021. Mera om integration via kultur.

En öppen kommun: strategisk reform av verksamheten med invånarna i fokus

Kristinestad har tillsammans med Riihimäki, Tavastehus, Vasa och Pedersöre fått statsunderstöd för ett gemensamt digitaliseringsprojekt, vars målsättning är att permanent förbättra kommunens tjänster och verksamhetssätt med kommuninvånarna i fokus. Finansministeriet stöder samprojektet Avoin kunta: toiminnan strateginen uudistaminen asukas keskiössä, på svenska Den transparenta kommunen, en strategisk reform av verksamheten med invånaren i centrum, med en dryg miljon euro.
Projektet pågår från januari 2021 till oktober 2022. Mera om projektet.

Projektverksamhet hos Kristinestads näringslivscentral Ab

Näringslivscentralen har ett flertal projekt under arbete. Information om dessa hittar du via näringslivscentralens webbsidor.