Pågående projekt

Lappfjärds folkhögskolas projekt

Lafo folkmusikcenter

Folkmusikcentret är en plattform för utbildning, fortbildning, utveckling och nätverkande inom folkmusiken för etablerade, nya och framtida kulturproducenter bestående av spelmän, dansare och övriga utövare inom folkkulturen. Folkmusikcentrets uppgift är förutom att lyfta fram, bevara och upprätthålla musiken, dansen och traditionen inom folkkulturen. Nätverket verkar i första hand i Svenskfinland men samarbetar både nationellt och internationellt. Genom att bevara och upprätthålla traditionerna så att informationen sprids vidare, vill vi stärka den folkliga kulturen och det immateriella kulturarvet som vi har i Svenskfinland. Projektet pågår fram till 31.12.2023 och delfinansieras av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. www.lafofolkmusikcenter.fi 

Dokumentation av Härkmeripurpurin och nyuppförande av dansen

I Sydösterbotten har menuetten haft en stark ställning både som musik och som folklig dans. Både Tjöckmenuetten och Lappfjärdsmenuetten är väl dokumenterade och har uppförts i relativt ”modern” tid. Något som däremot i den folkliga dansen är sämre dokumenterat och mindre känt är Härkmeripurpurin. Detta projekt ska både i notform och som dansbeskrivning dokumentera Härkmeripurpurin för eftervärlden. Målet är att dokumentera musiken och dansturerna och samla materialet och möjliggöra för framtida uppföranden av Härkmeripurpurin samt restaurera och synkronisera ljud och bild. Vi vill med detta projekt synliggöra en idag utdöd tradition i Härkmeri där det inte längre finns varken aktiva folkdansare eller spelmän. Projektet pågår fram till 31.12.2023 och finansieras av Svenska kulturfonden.

Lafo Songwriters Academy

Lafo Songwriters Academy är en heltäckande utbildning inom låtskrivning, musikproduktion och musikadministration i ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och Lappfjärds folkhögskola. Utbildningen är perfekt för låtskrivare, producenter, top-liners och musiker som vill utveckla sina kunskaper på en internationell nivå. Projektet leds av den prisbelönta låtskrivaren och producenten Janne Hyöty. Projektet pågår fram till 31.12.2023 och finansieras av Svenska kulturfonden. www.lafosongwritersacademy.com 

 

På läsande fot

Kristinestad kommer, tillsammans med ett flertal andra kommuner, att delta i projektet "på läsande fot". Via projektet vill man skapa ett bestående nätverk för kommunernas läsfrämjande arbete med bl.a. representanter från småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och bibliotek, samt aktörer som på ett eller annat sätt har läsfrämjande verksamhet. Grunden läggs för en regelbundet återkommande barnlitteraturfestival.
(09.10.2020) Mera om projektet På läsande fot.

 

Fem kommuner kring jämlik konstundervisning

SKAPA- projektet ”Fem kommuner kring jämlik konstundervisning” har som mission är att stärka, bredda och höja kvaliteten på konstundervisningen, göra den mer tillgänglig och jämlik samt skapa en bestående framtida samarbetsstruktur. Det geografiska området består av Kaskö Stad, Korsnäs Kommun, Kristinestads stad, Malax kommun och Närpes Stad. För samhället är en satsning på konstundervisning för barn och unga ett sätt att motverka psykiskt illamående och utslagning. Det skapar medborgare med framtidskompetenser som kritiskt tänkande, initiativförmåga, social kompetens och kulturell medvetenhet. Projektet ska dels svara på regionala behov, dels trygga kompetens och välmående genom att se framåt.

 

Projektverksamhet hos Business Kristinestad

Business Kristinestad har ett flertal projekt under arbete. Information om dessa hittar du via Business Kristinestads webbplats.