Käynnissä olevia hankkeita

Lappfjärds folhögskola

Lafo kansanmusiikkikeskus

Kansanmusiikkikeskus on kansanmusiikin koulutus-, jatkokoulutus-, kehitys- ja verkostoitumisalusta vakiintuneille, uusille ja tuleville kulttuurintuottajille, joihin lukeutuu pelimanneja, tanssijoita ja muita kansankulttuurin harjoittajia. Kansanmusiikkikeskuksen tehtävänä on tuoda esiin, säilyttää ja ylläpitää musiikkia, tanssia ja kansankulttuurin perinteitä. Verkosto toimii ensisijaisesti Suomen ruotsinkielisillä alueilla, mutta myös yhteistyössä sekä kansallisen että kansainvälisen tason toimijoiden kanssa. Säilyttämällä ja ylläpitämällä perinteitä voimme välittää edelleen tietoa kansankulttuurista ja aineettomasta kulttuuriperinnöstä sekä vahvistaa Suomen ruotsinkielisten alueiden kansankulttuuria ja aineetonta kulttuuriperintöä. Hanke kestää 31.12.2023 saakka ja sen osarahoittajina toimivat Svenska folkskolans vänner ja Svenska Kulturfonden. www.lafofolkmusikcenter.fi 

Härkmeren purpurin dokumentointi ja tanssin uusi ensiesitys

Menuetilla on ollut vahva asema Suupohjan rannikkoseudulla sekä musiikkina että kansantanssina. Sekä Tiukan menuetti että Lapväärtin menuetti ovat tarkkaan dokumentoituja ja niistä on olemassa melko uusi versio. Sitä vastoin Härkmeren purpuria ei ole dokumentoitu yhtä hyvin, minkä vuoksi se ei ole yhtä hyvin tunnettu. Tämän hankkeen tarkoituksen on dokumentoida Härkmeren purpuri sekä nuottien että tanssin kuvauksen muodossa.  Tavoitteena on dokumentoida Härkmeren purpurin musiikki ja tanssin vuorot sekä koota materiaali ja mahdollistaa tanssin tulevaisuuden esitykset sekä restauroida ja synkronoida ääni ja kuva. Haluamme tämän hankkeen avulla nostaa esiin tällä hetkellä unohduksissa oleva perinne Härkmeressä, jossa ei enää ole aktiivisia kansantanssin harrastajia eikä pelimanneja. Hanke kestää 31.12.2023 saakka ja sen rahoittajana toimii Svenska Kulturfonden.

Lafo Songwriters Academy

Lafo Songwriters Academy on Ammattikorkeakoulu Novian ja Lapväärtin kansanopiston yhteistyöhanke liittyen kattavaan laulunkirjoitus-, musiikkituotanto- ja musiikinhallinnointikoulutukseen. Koulutus sopii täydellisesti lauluntekijöille, tuottajille, top-linerseille ja muusikoille, jotka haluavat kehittää kansainvälisen tason osaamistaan. Hanketta johtaa palkittu lauluntekijä ja tuottaja Janne Hyöty. Hanke kestää 31.12.2023 saakka ja sen rahoittajana toimii Svenska Kulturfonden. www.lafosongwritersacademy.com 
 

På läsande fot

Kristiinankaupunki osallistuu yhdessä usean muun kunnan kanssa ”På läsande fot” -nimiseen lukemista edistävään hankkeeseen. Hankkeella halutaan luoda kuntien välinen pysyvä yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää lukemista ja johon kuuluu mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjaston edustajia sekä toimijoita. Lisäksi luodaan perusta säännöllisesti toistuvalle lastenkirjallisuuden festivaalille.
(09.10.2020) Lisätietoa hankkeesta På läsande fot.

Viiden kunnan yhdenvertainen taideopetus

SKAPA-hankkeen Viiden kunnan yhdenvertainen taideopetus tavoitteena on kehittää ja parantaa taideopetuksen laatua, lisätä saavutettavuutta ja tasa-arvoisuutta sekä luoda pysyvä tulevaisuuden yhteistyörakenne. Hankkeen maantieteellinen alue käsittää Kaskisten kaupungin, Korsnäsin kunnan, Kristiinankaupungin kaupungin, Maalahden kunnan ja Närpiön kaupungin. Yhteiskunnalle panostus lasten ja nuorten taideopetukseen on keino, jolla ennaltaehkäistään psyykkistä pahoinvointia ja syrjäytymistä. Tällä tavalla luodaan kansalaisia, joilla on tulevaisuuden osaamista kuten kriittistä ajattelua, aloitekykyä ja kulttuuritietoisuutta. Hankkeen tarkoitus on osittain vastata alueellisiin tarpeisiin, osittain turvata osaaminen ja hyvinvointi katsomalla eteenpäin.

 

Hanketoimintaa - Kristiinankaupungin elinkeinokeskus Oy

Business Kristiinankaupungilla on käynnissä samanaikaisesti monta eri hanketta. Tietoa näistä löytyy Business Kristiinankaupungin verkkosivustolta.