Kontaktuppgifter

Klimat- och hållbarhetskoordinator

Amanda Åkersten

amanda.akersten@krs.fi

+358 40 675 5022