Matsvinnets konsekvenser för miljön

Livsmedelsproduktion och -konsumtion har en betydande inverkan på miljöns tillstånd och användningen av naturresurser. Livsmedelsproduktion kräver mycket resurser, bland annat näringsämnen, mark, energi och vattenresurser. Samtidigt skapas utsläpp av växthusgaser och utsläpp. Om maten går till spillo har  utsläppen i hela produktionskedjan skapats och resurserna  förbrukats helt i onödan. 

Kosten är också viktig när man tittar på klimateffekterna av matsvinn. Bara cirka 10 % av hushållens matavfall är typiskt kött och köttprodukter, men bortfallet av köttprodukter har fortfarande den största klimatpåverkan, en dryg tredjedel eller nästan hälften av klimatpåverkan av konsumentens totala avfall. (Naturresursinstitutet 2022). Det är viktigt att minska allt matsvinn, men undvik särskilt att slänga mat vars produktion orsakar stor miljöpåverkan. Dessa inkluderar till exempel kött och mejeriprodukter.

Källa: Konsumentförbundet

livsmedel koldioxidekvivalenter diagram 2021 alla 1

Bildkälla: WWF