Bättre hemautomation

Med fungerande automation i hemmet kan du förbättra energieffektiviteten och uppnå bättre inomhusluft. Ett automationssystem ger bättre möjligheter att kontrollera hushållets energiförbrukning.

Med hemautomation kan du till exempel följa upp:

 • elförbrukningen och -produktionen samt batteristatusen
 • förbrukningen och produktionen av värmeenergi, såsom fjärrvärmeförbrukningen och jordvärmepumpens produktion
 • vattenförbrukningen
 • fukthalten, inomhustemperaturen och koldioxidhalten
 • statusen för brandvarnare och inbrottslarm samt säkerhetskamerans bild.

Tips för hemautomation som förbättrar energieffektiviteten:

 • Styr uppvärmningen efter elpriset, väderprognosen och inomhustemperaturen.
  • Lär automationen att optimera valet av uppvärmningsform utgående från förhållanden och börselens fluktuationer.
 • Styr ventilationen efter luftkvaliteten
 • När du inte är hemma:
 • Du kan installera en hemma-borta-brytare, som sätter hemmet i bortaläget.
 • Sänk rumstemperaturen
 • Ställ in ventilationen på ett långsammare läge
 • Stäng av eluttag och belysningen

Källa: https://www.astettaalemmas.fi/sv/spartips/snappet_battre_hemautomation.20463.news