Mindre hemelektronik

En enskild hemelektronikapparat drar inte mycket el, men tillsammans står de i dag redan för 7 procent av hushållens elförbrukning. Det är mer än till exempel kylförvaringen av mat.

Tips för energieffektiv användning av hemelektronik:

  • Stäng av all hemelektronik när du slutar använda den. Kom ihåg att standby-läget också drar energi.
  • Utnyttja mobiltelefonens och andra apparaters energisparfunktioner.
  • Produktion av innehåll, drift av serverhallar och dataöverföring drar också mycket energi. Använd digitala tjänster med eftertanke.
  • Stäng av strömförbrukande platstjänster och appar i mobiltelefonen när du inte aktivt använder dem.
  • Utnyttja datorns fasta nät för överföring av stora datamängder, till exempel för att titta på videor.
  • Kontrollera att apparaterna är energieffektiva och tidsenliga. Till exempel kan en laptop ha hela 80 % lägre elförbrukning än en stationär dator. Också en gammal plasma-tv kan vara en elslukare.
  • Köp nya apparater bara när det verkligen behövs. Välj apparater som passar dina behov och är så energisnåla som möjligt. Till exempel innebär större skärm också högre elförbrukning, så tänk noga efter hur stor apparat du väljer.

Källa: https://www.astettaalemmas.fi/sv/spartips