Månadens klimatgärning

Månadens klimatgärning

08.02.2024

Under året kommer vi att presentera en klimatgärning i månaden. Februaris klimatgärning är en hälsning från KRS Bostäder: 

Stenar som blev över från KRS Bostäders radhusbygge vid Koppövägen återanvänds av KRS Gatu vid bygget av en ny vågbrytare och småbåtsbrygga i Antila. Samarbetet mellan stadens serviceområden och koncernbolag gynnar återbruk och cirkularitet. 

Koppov36

Antila vagbrytare

Gå till "Aktuellt"