Information om staden

Kristinestad ligger på Finlands västkust invid riksväg 8 mitt emellan Vasa, Björneborg och Seinäjoki. Den omgivande naturen, framförallt havet, är en viktig del av vår identitet.

I den havsnära trähusstaden och dess landsbygdstätorter kan du leva ett fullvärdigt liv. Den viktigaste basservicen är lättillgänglig och hälsosam närmat produceras på olika håll i bygden. 

Stadens mänskliga storlek stärker gemenskapen. Om du vill kan du lära dig det andra inhemska språket i din vardag - i motionsgruppen, byagården, vid sandlådan eller t.ex. vid fiskdisken i butiken. Barnen får naturligt språkbad på daghemmets gårdsplan och ungdomarna träffar varandra i sina fritidsaktiviteter.

Staden har många attraktionsfaktorer såsom bra utbildningstjänster och övrig basservice inklusive hälsocampus, mångsidiga fritidstjänster och en livlig föreningsverksamhet. Målet är välbefinnande och livsglädje för stadens invånare.

Cittaslow-medlemskapet som beviljades 2011 var ett erkännande för stadens anda och livskvalitet. Cittaslow-filosofin poängterar ett fullvärdigt liv, utan stress och jäkt med respekt för det lokala och hållbara lösningar. Du kan ofta promenera eller cykla till arbetet. Om du åker bil till arbetet behöver du inte köra i rusning och parkeringsplats är alltid lätt att hitta.

I Kristinestad kan du förverkliga många olika drömmar om boende. Du kan välja att bygga ditt hem i en historisk stadsmiljö, ett nytt bostadsområde, en aktiv by eller mitt i den rofyllda naturen. 

Barnfamiljerna uppskattar den trygga uppväxtmiljö som Kristinestad erbjuder. Alla känner varandra, och gemenskap och social delaktighet värderas högt. Daghemsutbudet håller hög klass. Alla dagisgrupper är tvåspråkiga. Efter lågstadiet och högstadiet kan barnen fortsätta sina studier vid stadens gymnasium.

Här kan du njuta förutom av vackra havs- och skärgårdslandskap även av sjöar, floddalar, mångsidiga skogar och t.o.m. bergslandskap! Bötombergens fem bergsryggar höjer sig klart över det annars flacka Österbotten.

 

 

I Kristinestad möts gammalt och nytt på ett konstruktivt sätt

Per Brahe, vars tid som Finlands generalguvernör (1637-40 och 1648-54) kallas grevens tid, beslöt 1649 grunda ’een fläck eller liten landtzstadh’ med namnet Kristinestad på en lämplig plats för att stärka handeln kring Bottenviken. Staden blev uppkallad antingen efter Brahes gemål Kristina Stenbock eller Sveriges dåtida drottning Kristina - vilken av dem vet man inte. Drottning Kristina var Gustav II Adolfs dotter som avsade sig tronen och konverterade till katolik. Hon är begraven i St Peterskyrkan i Rom.

Kristinestads historiska centrum med sina trähus är fortfarande en unik plats att bo på där de över hundra år gamla husen hålls i skick. Staden är en av de bäst bevarade trähusstäderna i Finland. Målsättningen är att få med staden på Unescos världsarvslista. Staden omges av bebodd och odlad landsbygd med vackra österbottniska gårdar och bylandskap.

Evenemangen samlar folk från när och fjärran. Marknadstraditionerna med rötter ända in på 1700-talet lever fortfarande. Marknaderna som fyller hela torget ordnas tre gånger i året, på sommaren, hösten och vintern. På sensommaren ordnas Gammaldags torgdag då invånarna och gästerna kan klä sig i gammaldags kläder. Uppköpen görs på samma torg som stadsborna gick till för 350 år sedan. Veckoslutsevenemanget Öppna portar öppnar i juni upp stadsbornas gårdsplaner för besökarna som får ta del av berättelser om husens och gårdarnas historia och olika konstformer. Staden är också en idyllisk julstad.

Kristinestad utsågs år 2011 som första finländska stad till medlem i det internationella nätverket av Cittaslow-städer. För att uppnå Cittaslow-status utvärderas sex delområden: miljön, infrastrukturen, gästfriheten, stadsplaneringen, lokal produktion och lokala produkter samt stadsbornas engagemang i Cittaslow-filosofin. Bland annat de historiska, välbevarade och idylliska trähuskvarteren i Gamla stan, att frångå jäkt och stress, värdesätta det lokala och traditionerna samt hållbara lösningar ingår i stadens filosofi för fortlöpande utveckling. Cittaslow-rörelsen uppstod i Italien år 1999. 

Information för turister finns på www.visitkristinestad.fi