Stadsstyrelsens personalsektion

Stadsstyrelsens personalsektion

 

Stadsstyrelsen tillsätter en personalsektion för stadsstyrelsens mandatperiod.

 

Personalsektionen 06/2019-05/2021

Ordinarie medlem (Personlig  ersättare)

Patrick Ragnäs, ordförande (Agneta Teir)
Carina Storhannus (Tommy Englund)
Pauliina Andlin (Paavo Rantala)

 

 

Som föredragande fungerar ekonomi- och personaldirektör Maarit Mäklelä, maarit.makela(a)krs.fi. 

Stadsstyrelsen har i särskilt subdelegeringsbeslut bestämt personalsektionens uppgifter.

 

Personalsektionens uppgifter är uppbyggda av två huvuddelar:

1. Sektionens allmänna uppgifter som är av typen utveckla, koordinera, ge principer och allmänna direktiv och anvisningar i enlighet med övergripande allmänna principerna för stadens personalpolitik som godkänts av stadsfullmäktige och enligt program, planer och målsättningar för stadens personalförvaltning.

2. Sektionens beslutanderätt, inom vilken sektionen utövar den till stadsstyrelsen hörande beslutanderätten, bl.a.

  • representera staden som arbetsgivare
  • besluta om löner i enlighet med AKTA
  • besluta om allmänna grunder för individuella tillägg samt fördelningen av 
  • resurser för individuellt tillägg mellan huvudansvarsområdena
  • företräda staden i förhandlingar med personalorganisationerna
  • besluta om grunder för avgifter som staden uppbär av personalen
  • besluta om personalhälsovårdens volym och innehåll
  • besluta om allmänna och gemensamma planer och program hörande till personalförvaltningens område