Redogörelse för bindningar

 

Redogörelse för bindningar

En kommunal förtroendevald eller tjänsteinnehavare ska lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige. Kommunen ska föra ett register över bindningarna i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Registrets datainnehåll

Personer: Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen och i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), ordföranden och vice ordförandena i fullmäktige och nämnder, kommundirektören, borgmästaren och biträdande borgmästaren samt föredragandena i kommunstyrelsen, nämnder och sektioner. Skyldigheten att redogöra för bindningar gäller också kommunstyrelsens sektioner och sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) samt ordförandena och föredragandena i övriga nämnders sektioner.

Datainnehåll: De bindningar som enligt 84 § i kommunallagen har betydelse för skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag:
- uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
- betydande förmögenhet och
- andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

 


 

Alatalo Harri

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • medlem i Cittaslowrådet

Uppdrag av staden

 • vice ordförande i styrelsen för Kristinestads näringslivscentral Ab
 • ersättare i landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund
 • medlem i kulturnämnden vid Österbottens förbund

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • utvecklingschef, Wärtsilä Finland

Utomstående bindningar

 • medlem i styrelsen för Kristinestads Turism rf

Ekonomisk ställning

 • Kiinteistö Oy Krepelin

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Antfolk Henrik

Förtroendeuppdrag i staden

 • godeman i fastighetsförrättningar

Uppdrag av staden

 • medlem i landskapsstyrelsen för Österbottens förbund

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • landsbygdsföretagare

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande

 • H&H entreprenad 51 %, utför vägarbeten åt staden. Snöröjning, vägsladdning, sandning av vägar.

 


Berglund Bengt

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • medlem i tekniska nämnden
 • ersättare i svenskspråkiga utbildningsnämnden
 • godeman vid fastighetsförrättningar

Uppdrag av staden

 • medlem i styrelsen för Kristinestads näringslivscentral Ab
 • medlem i avfallsnämnden
 • medlem i Österbottens polisdelegation
 • medlem i miljösektionen vid Västkustens tillsynsnämnd

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Berglunds Byggtjänst

Utomstående bindningar

 • medlem i styrelsen för Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande

 


Eränen Pekka

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • medlem i tekniska nämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Forslund Tomas

Förtroendeuppdrag i staden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Grannas Peter

Förtroendeuppdrag i staden

 • ordförande i stadsfullmäktige
 • ersättare i stadsstyrelsens planläggningssektion

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • rektor för Kristinestads gymnasium och Kristinestads högstadieskola

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Haapanen Tommi

Förtroendeuppdrag i staden

 • ersättare i stadsfullmäktige
 • ersättare i stadsstyrelsens planläggningssektion

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Produktionschef, Puucomp OY

Utomstående bindningar

 • Medlem i styrelsen för Puucomp Oy

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Heinänen Anja

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • medlem i stadsstyrelsen
 • vice ordförande i stadsstyrelsens personalsektion
 • vice ordförande i äldrerådet
 • stadsstyrelsens representant i finskspråkiga utbildningsnämnden

Uppdrag av staden

 • ordförande för minoritetsspråksnämnden i Vasa sjukvårdsdistrikt

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

 • medlem i representantskapet för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
 • ersättare i minoritetsspråksnämnden i Österbottens välfärdsområde
 • ordförande för Eläkkeensaajien keskusliitto, Pohjanmaan piiri

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Hemberg Nina

Förtroendeuppdrag i staden

 • ordföranden för centralvalnämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Ombudsman, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
 • jordbrukare

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


  

Holmlund Michael

Förtroendeuppdrag i staden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Hoxell Mikael

 Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • andra vice ordförande i stadsstyrelsen

Uppdrag av staden

 • ersättare i Västkustens tillsynsnämnd

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • busschaufför, Ingves & Svanbäck

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


  

Hällbacka Magnus

Förtroendeuppdrag i staden

 • ersättare i stadsfullmäktige
 • vice ordförande i svenskspråkiga utbildningsnämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Brandförman, Österbottens räddningsverk

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


  

Ingves Mats

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • ordförande i tekniska nämnden
 • ersättare i stadsstyrelsens planläggningssektion
 • ordförande i veterankommittén
 • medlem i planeringskommittén för Kristinestads högstadium/gymnasium

Uppdrag av staden

 • ersättare i miljösektionen vid Västkustens tillsynsnämnd
 • ersättare i stiftelsen för Bottenhavets sjukhem (Geritrim)

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

 • medlem i styrelsen för Oy Botniarosk Ab

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Kallio Arto

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • ersättare i stadsstyrelsen
 • medlem i finskspråkiga utbildningsnämnden
 • ersättare i rådet för funktionshindrade

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande

 


Knuts Gun

Förtroendeuppdrag i staden

 • ersättare i stadsfullmäktige
 • ersättare i revisionsnämnden
 • medlem i välfärdsnämnden
 • ersättare i tekniska nämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 •  

Utomstående bindningar

 • Sekreterare i SFP:s lokalavdelning Kristinestad-Tjöck

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


  

Kärr Kaj 

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • ordförande i revisionsnämnden
 • godeman vid fastighetsförrättningar

Uppdrag av staden

 • medlem i Legato nämnden
 • medlem i landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • jordbruksföretagare

Utomstående bindningar

 • fullmäktigeledamot i POP-banken

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Lillmangs Eva

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • medlem i stadsstyrelsen
 • ordförande i stadsstyrelsens planläggningssektion
 • medlem i tekniska nämnden
 • stadsstyrelsens representant i svenskspråkiga utbildningsnämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Brand Developer, Andelslaget Närpes Grönsaker

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Lindberg Marja

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • ersättare i stadsstyrelsens personalsektion
 • vice ordförande i finskspråkiga utbildningsnämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • universitetslärare, Åbo Akademi, Vasa FPV

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Lähteenmäki Stina

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • medlem i stadsstyrelsen

Uppdrag av staden

 • medlem i direktion för Österbottens räddningsverk
 • ersättare i samkommunsfullmäktige vid Kårkulla sk

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Läkare, Sydmedi Oy Ab

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Mattila Milla

Förtroendeuppdrag i staden

 • tredje vice ordförande i stadsfullmäktige
 • ersättare i stadsstyrelsens planläggningssektion
 • ordförande i finskspråkiga utbildningsnämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • lantbruksförsäljare, Hankkija

Utomstående bindningar

 • MTK Etelä-Pohjanmaa, medlem i konsumentgruppen
 • medlem i styrelsen för Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaiset

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Mattsson Nortamo Emilia

Förtroendeuppdrag i staden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Välfärdsdirektör

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande

 • Fullmäktigeledamot i Borgå, medlem i livskraftsnämnden i Borgå, ersättare i Borgå stadsstyrelse och koncernsektion.

 


Niskala Markku

Förtroendeuppdrag i staden

Uppdrag av staden

 • representant för Kristinestads stad vid bolagsstämmorna för
  - Fastighets Ab Hoxellfolk Oy
  - Fastighets Ab Sideby Solgård
  - Bostads Ab Olmebacken
  - Fastighets Ab Vestanäng
  - Bostads Ab Alfina
  - Bostads Ab Metsälä
  - Tjöck Vatten Ab
  - Ab HSH-Vatten-Vesi Oy
 • representant för Kristinestads stad vid andelsstämmorna för
  - Lappfjärds Vattenandelslag
  - Perus Vattenandelslag
 • Representant för Kristinestads stad vid föreningsmöte för Finlands Hamnförbund r.f.

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Planläggningskoordinator

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Nummela Tarja

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • medlem i stadsstyrelsen
 • ersättare i stadsstyrelsens personalsektion
 • ersättare i tekniska nämnden
 • godeman vid fastighetsförrättningar

Uppdrag av staden

 • medlem i delegationen för stiftelsen Kilens Hembygdsgård

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • ekonomichef, Botnia Bolt Oy Ab
 • Mty Nummela Tarja, Saara ja Meeri
 • Kirjanpitopalvelu Tarja Nummela

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Patoranta-Blomberg Ida-Helena 

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • ersättare i stadsstyrelsen
 • ersättare i finskspråkiga utbildningsnämnden
 • medlem i tekniska nämnden

Uppdrag av staden

 • medlem i styrelsen för SÖFUK sk

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • klasslärare, Kristinestads stad, svenska skolväsendet

Utomstående bindningar

 • medlem i direktionen för Österbottens svenska kulturfond

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Patoranta-Wiik Pia

Förtroendeuppdrag i staden

 • ersättare i stadsfullmäktige
 • medlem i tekniska nämnden
 • medlem i veterankommittén

Uppdrag av staden

 • nämndeman vid Österbottens tingsrätt

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

 • medlem i styrelsen för Tehy fackavdelning

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Perjus Mikael 

Förtroendeuppdrag i staden

 • ersättare i stadsfullmäktige
 • ersättare i stadsstyrelsen
 • vice ordförande i centralvalnämnden
 • vice ordförande i tekniska nämnden

Uppdrag av staden

 • medlem i representantskapet vid Österbottens förbund
 • medlem i samkommunsfullmäktige vid Suupohjan koulutuskuntayhtymä sk

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • försäljare, As-Muovi Oy

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Pihlajaniemi Petri

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • första vice ordförande i stadsstyrelsen

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Pihlacon Oy

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

 • Pihlacon Oy, Seinäjoen Ruukinportti Kiinteistö Oy Kalevan Navetta, KRS Kiinteistökehitys

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


Rantala Paavo

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • medlem i stadsstyrelsen
 • vice ordförande i stadsstyrelsens planläggningssektion
 • ersättare i rådet för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag av staden

 • ersättare i samkommunsfullmäktige för Sedu sk

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • verksamhetsledare för fiskeriområdet

Utomstående bindningar

 • medlem i styrelsen för Psykosociala förbundet

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande

 • medlem i styrelsen för Psykosociala föreningen Primula
 • ordförande för Krigsveteranerna i Kristinestadsnejden
 • medlem i styrelsen för Vasa Krigsveterandistrikt
 • vice ordförande i Kristinestads Hemslöjdsförening

 

Rentola Tapani 

Förtroendeuppdrag i staden 

 • första vice ordförande i stadsfullmäktige
 • vice ordförande i revisionsnämnden 

Uppdrag av staden 

 • medlem i styrelsen för Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem (Geritrim) 
 • ersättare i landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund 

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag 
 
Utomstående bindningar 

 • ordförande i styrelsen för Oy Tare Ab 

Ekonomisk ställning 

 • Oy Tare Ab  

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande 


Roos Kerstin

Förtroendeuppdrag i staden

 • ersättare i stadsfullmäktige
 • medlem i revisionsnämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Salmela Jari

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • ersättare i stadsstyrelsen
 • ersättare i finskspråkiga utbildningsnämnden
 • ersättare i tekniska nämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • Café Kristine

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande

 • medlem i församlingsrådet för Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunta
 • medlem i ekonomikommittén för Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunta
 • medlem i kyrkorådet för Kristinestads kyrkliga samfällighet
 • medlem i kyrkofullmäktige för Kristinestads kyrkliga samfällighet
 • representant i prosteriet
 • medlem i byggnadskommittén

  

Segervall Mila

Förtroendeuppdrag i staden

Uppdrag av staden

 • medlem i samarbetsdelegationen för Sydösterbottens kustregion

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • stadsdirektör

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Storhannus Carina

Förtroendeuppdrag i staden

 • andra vice ordförande i stadsfullmäktige
 • medlem i stadsstyrelsens personalsektion
 • ersättare i stadsstyrelsens planläggningssektion
 • ordförande i svenskspråkiga utbildningsnämnden
 • ersättare i tekniska nämnden
 • ordförande i förvaltningsnämnden för Lappfjärdsfonden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • projektledare, Kristinestads näringslivscentral Ab

Utomstående bindningar

 • Styrelsemedlem i Fastighets ab Kristinestads bostäder Kiinteistö oy

Ekonomisk ställning

 • Ab Gabriella Oy

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Södergård Bo-Göran

Förtroendeuppdrag i staden

 • ersättare i tekniska nämnden
 • medlem i förvaltningsnämnden för Lappfjärdsfonden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Söderlund Maarit

Förtroendeuppdrag i staden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • bildningsdirektör

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Söderlund Thomas

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • ordförande i stadsstyrelsen
 • medlem i stadsstyrelsens planläggningssektion

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • slöjdlärare, Närpes stad
 • landsbygdsföretagare

Utomstående bindningar

 • medlem i styrelsen för Tjöck Vatten Ab

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande

 • medlem i styrelsen för Tjöck skifteslag och fiskelag

 

Taipale Kent

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • ordförande i välfärdsnämnden
 • ersättare i stadsstyrelsen

Uppdrag av staden

 • ersättare i samkommunsstyrelsen för SÖFUK sk
 • ersättare i personalsektionen för SÖFUK sk

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • medlare, Österbottens medlingsbyrå

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Teir Agneta

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsstyrelsen
 • medlem i stadsstyrelsens planläggningssektion
 • ersättare i tekniska nämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Wedenberg Agneta

Förtroendeuppdrag i staden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • personalchef

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Viitasalo Jari

Förtroendeuppdrag i staden

 • ersättare i tekniska nämnden

Uppdrag av staden

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • fabriksdirektör, Lunawood Oy

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande


 

Ådjers Henrik

Förtroendeuppdrag i staden

 • medlem i stadsfullmäktige
 • vice ordförande i välfärdsnämnden

Uppdrag av staden

 • medlem i styrelsen för Kristinestads Näringslivscentral AB
 • ersättare i representantskapet vid Österbottens förbund sk
 • medlem i landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund

Tjänster, befattningar, yrken, uppdrag

 • eget företag (begravningstjänster)

Utomstående bindningar

Ekonomisk ställning

Andra bindningar, som kan medföra jäv i stadens beslutsfattande

 

Uppdaterat 14.2.2024.