Sidonnaisuusilmoitukset

 

Sidonnaisuusilmoitus

 

Kunnan luottamushenkilö tai viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Henkilöt: Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja jaoston esittelijää. Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen koskee myös kunnanhallituksen jaostoa ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostoa sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajia ja esittelijöitä.

 

Tietosisältö: Kuntalain 84 §:n mukaan seuraavilla sidoinnaisuuksilla on merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa:
- johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä,
- merkittävästä varallisuudestaan sekä
- muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa

 


 

Andlin Pauliina

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuuston jäsen
-Perusturvalautakunnan jäsen
-Hallituksen edustaja suomenkielisessä koulutuslautakunnassa
-Hallituksen jäsen
-Henkilöstöjaoston jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Sedun varajäsen
-Kristiinankaupungin bostäder Oy Ab hallituksen jäsen
-Kiinteistö Mäntyrinne Oy Ab hallituksen jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Vauhdikas Oy toimitusjohtaja
-Kristiinankaupungin matkailu ry:n varapuheenjohtaja

Taloudellinen asema
-100% Vauhdikas Oy

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Antfolk Henrik

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
-Uskottu mies kiinteistötoimituksissa

Kaupungin valitsemat tehtävät
-K5:n maaseutulautakunnan puheenjohtaja
-SÖFUKin hallitus
-Legato

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Maaseutuyrittäjä
-Hallituksen puheenjohtaja, Potato Invest Oy 36 %
-H&H entreprenad, avoin yhtiö 51 %
-Maanviljelijä
-Urakointi

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Selkämeren Terveys Oy:n hallituksen varajäsen

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-H&H entreprenad 51 %, suorittaa tietöitä kaupungille. Lumitöitä, tienlanausta sekä
-hiekoitusta.

Maanomistus
-

 


 

Blomqvist-Liljeblad Anna-Kajsa

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
-Cittaslow-neuvoston puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-K5:n hallituksen varajäsen
-Legaton lautakunnan varajäsen
-K5:n valtuuston varajäsen
-Hallituksen jäsen, Selkämeren sairaskodin säätiö

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Hallintosihteeri Kristiinankaupungin kaupunki (elinvoimaisuuden palvelualue)

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Kristinestads Nybyggare, puheenjohtaja

Maanomistus
-

 


  

Buss Christian

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuuston jäsen
- Ruotsinkielinen koulutuslautakunnan jäsen
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Bårdsnes Jessica

 

Kaupungin luottamustehtävät
- Valtuutettu
- Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varapuheenjohtaja
- Suomenkielinen koulutuslautakunta
- Kaupunginhallituksen varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Svenska Österbottens förbund för utveckling och kultur, varajäsen
-Pohjanmaan liitto, kulttuurilautakunnan jäsen
-Pohjanmaan maakuntahallitus, varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Henkilökohtainen ohjaaja, JobCenter, Kristiinankaupungin kaupunki (hvyinvoinnin palvelualue)
-Toiminimi J.B-M Translation (ei-toimiva) käännöspalvelut norja - suomi/ruotsi

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Englund Tommy

 

Kaupungin luottamustoimet
-Valtuutettu
-Kaupunginhallituksen jäsen
-Ruotsinkielinen koulutuslautakunta
-henkilöstöjaoston varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
- Uinninvalvoja (hyvinvoinnin palvelualue)

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Eriksson Bror

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunta, varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Kansalaisopiston kurssiohjaaja Siipyyssä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Hallituksen puheenjohtaja, Kiilin Kotisutumuseon säätiö
-Puheenjohtaja, Siipyyn Palokunta
-Puheenjohtaja, Siipyyn kyläseura

Maanomistus
-

 


 

 

Eränen Pekka

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuutettu
-Suomenkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Eläkeläinen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Grannas Peter

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuusto, jäsen
-Kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja 

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
- Rehtori, Kristinestads Gymnasium ja Kristinestads Högstadium

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Heikkinen Hannu

 

Kaupungin luottamustehtävät
-

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Rakennustarkastaja
-Esittelijä, yhdyskuntarakentamisen lautakunta

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Vaimo, Päivi Heikkinen, omistaa suunnittelutoimisto Talotuuman.

Maanomistus
-

 


 

Heinänen Anja

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
-Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
-Suomenkielisen koulutuslautakunnan varajäsen 

Kaupungin valitsemat tehtävät 
-Helge ja Tauno Miettunen - säätiön hallituksen jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Eläkeläinen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
- Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupun edustajiston jäsen

Maanomistus
-

 


  

Hemberg Nina

 

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Keskusvaalilautakunnan, varapuheenjohtaja 

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Asiamies MELA (Maatalousyrittäjien eläkelaitos)

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Holmlund Michael

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jäsen
-Tarkastuslautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Toimituspalvelut, huoltotyöt
-Vastuunalainen yhtiömies Kb M Holmlund Ky:ssä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-49 ha 

 


 

Hoxell Mikael

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu
-Yhdyskuntarekentamisen lautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Länsirannikon valvontalautakunnan varajäsen
-Rannikko-Pohjanmaan maaseutulautakunnan varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-ÖSP:n Lapväärtin paikallisosaston puheenjohtaja
-SLC:n puheenjohtaja

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


af Hällström Anna-Lena


Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston jäsen

Kaupungin valtisemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Närpiöän saastöpankiin HR-päällikkö
-Autobotnia Team Ab
-Svenska Kulturfonden

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-


Ingves Mats

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuusto
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan puheenjohtaja 
-Kaupunginhallituksen varajäsen
-Kaavoitusjaoston varajäsen
-Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan varajäsen
-Veteraanitoimikunnan puheenjohtaja
-Åldersron saneerauksen suunnittelu- ja rakennustoimikunta
-Kantakaupungin koulun suunnittelu- ja rakennustoimikunta
-Lapväärtin päiväkodin suunnittelu- ja rakennustoimikunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Valvontalautakunta
-Jätelautakunta
-Kiinteistötoimitusten uskottu mies

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Botniarosk Oy:n hallituksen jäsen

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


  

Ingves Sari-Milla

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuusto
-Kaupunginhallituksen jäsen
-kaavoitusjaoston varajäsen
-Perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja
-Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Varajäsen, Pohjanmaan liitto edustajainkokous
-Varajäsen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto
-Kristiinankaupungin matkailu r.y.

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Säätiö / Selkämeren sairaskoti, kuntohoitaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa

-

Maanomistus


 

Kindt Christina

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu
-Kaupunginhallituksen varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-K5:n valtuusto, hallitus, vaalilautakunta, maaseutulautakunnan varajäsen
-SÖFUK:n hallituksen jäsen
-VSP:n yhtymävaltuuston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Suomen Terveystalo, asiakaspalvelukeskus

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Kärr Kaj

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuutettu
-Valtuuston 4. varapuheenjohtaja
-Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja,
-Perusturvalautakunnan jäsen
-Uskottu mies kiinteistötoimituksissa

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Pohjanmaan liitto, valtuuston jäsen
-Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsen
-Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Valtuuston jäsen, POP-pankki

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-86 ha:n kiinteistöomistus

 


 

Lillmangs Eva

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuusto
-Kaupunginhallituksen jäsen
-Kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston varapuheenjohtaja
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jäsen
-Kaupunginhallituksen edustaja ruotsinkielisessä koulutuslautakunnassa

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-20 ha

 


 

Lindedahl Christian

 

Kaupungin luottamustehtävät
-

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Perusturvajohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet 
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Lundman-Evars Helena

 

Ilmoitusta ei ole jätetty.

 


 

 

Mäkelä Maarit

 

Kaupungin luottamustehtävät 
-

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Hallituksen jäsen, Mico Botnia Oy

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Talous- ja henkilöstöjohtaja Kristiinankaupungissa
-Henkilöstöjaoston esittelijä
-Yhteistoimintaryhmän jäsen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


Niskala Markku


Kaupungin luottamustehtävät

-

Kaupunginvaltisemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
- vs. tekninen johtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus

-


Nygård-Ojanperä Paula

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Suomenkielisen koulutuslautakunnan varapuheenjohtaja 

Kaupungin valitsemat tehtävät 

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Suupohjan Osuuspankki, henkilöstöjohtaja, lakimies
-POP-pankkien työnantajayhdistys: toimitusjohtaja
-POP-pankkien palkkiorahaston HR:n hallituksen jäsen

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Ollila Pekka

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuusto
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jäsen
-Perusturvalautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Pohjanmaan maakuntavaltuuston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Oy Olpek Ab
-Aaro E Mäkelä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
- Oy Olpek Ab toimitusjohtaja

Taloudellinen asema
- Oy Olpek Ab 100 %

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Patoranta Helena

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jäsen
- Suomenkielisen koulutuslautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Yritysneuvoja (virkavapaa), Etelä-Savon ELY-keskus, sijoituspaikka Kristiinankaupunki
-projektityöntekijä, Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus Oy
-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamies

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Varajäsen, Petrin Lohi Oy:ssä, jonka omistaa Petri Patoranta

Maanomistus
-

 


 

Patoranta-Wiik Pia

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuuston varajäsen
-Hyvinvointilautakunnan varajäsen
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät

-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamies
-Fysioterapeutti, Geritrim

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Perjus Mikael

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
-Perusturvalautakunnan jäsen
-Kaupunginhallituksen varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto
-K5:n valtuuston jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Piirimyyntipäällikkö

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Pihlajaniemi Petri

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuusto
-Kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja 
-Kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät 
-Pohjanmaan maakuntavaltuusto 

Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
-Pihlacon Oy
-Seinäjoen Ruukinportti Oy
-PetMi Capital Oy

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Selkämeren Terveys Oy:n hallituksen varajäsen

Maanomistus
-

 


 

Ragnäs Patrick

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuuston jäsen
-Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
-Henkilöstöjaoston puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto
-Pohjanmaan maakuntahallitus, varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Ruotsinkielisen eläkeläisliiton asiamies

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Selkämeren Terveys Oy:n hallituksen jäsen

Maanomistus
-

 


 

Rantala Paavo

 

Kaupungin luottamustehtävät 
-Kaupunginvaltuuston jäsen (I varapuheenjohtaja)
-Kaupunginhallituksen kaavoitusjaoston jäsen
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jäsen
-Kalastustoimikunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-SEDU (Seinäjoki) yhtymävaltuusto
-K5 yhtymävaltuuston varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
-Kalastusalueen toiminnanjohtaja 

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Geritrim, hallituksen jäsen 

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Hemslöjdsgården, hallituksen varapuheenjohtaja
-Psykososialinen yhdistys Primula, hallituksen puheenjohtaja
-Psykososiaalaförbundet -liiton hallituksen jäsen

Maanomistus
-

 


  

Rantatalo Kirsi

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuusto, varajäsen
-Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Yrittäjä

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-KristinaMedi, hallituksen varapuheenjohtaja

Maanomistus
-

 


 

Rönnlund Christer

 

Kaupungin luottamustehtävät
- Kaupunginvaltuuston jäsen
- Kaupunginhallituksen varajäsen
- Perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Kårkulla samkommun -kuntayhtymä, valtuuston puheenjohtaja
-K5, valtuusto

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Ohjaaja Psykososiaalisessa Svalanissa Närpiössä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Salmela Jari

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuuston jäsen
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen
-Suomenkielisen koulutuslautakunnan jäsen 

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-JTS fitness club

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Segervall Mila

 

Kaupungin luottamustehtävät
-

Kaupungin valitsemat tehtävät
-Maakuntavaltuuston varajäsen
-Botniarosk, jätelautakunnan varajäsen
-yhteistoimintaryhmän jäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja
-kaavoitusjaoston esittelijä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-Selkämeren Terveys Oy:n hallituksen jäsen

Maanomistus
-

 


 

Storhannus Carina

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Kaupunginvaltuuston jäsen sekä 3. varapuheenjohtaja
-Kaupunginhallituksen jäsen
-henkilöstöjaoston varapuheenjohtaja
-Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtaja 
-Lapväärtin rahasto

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Kouluttaja, Yrkesakademin i Österbotten
-Edu YA Ab:n hallituksen puhaaenjohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-Fastighets Ab Hoxellfolk, hallitus
-Ab Gabriella Oy, hallitus
-Castina-Invest, hallitus

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

 

Svens Katja

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
- Oy Kristinamedi, vastaanoton sihteeri

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


Södergård Bo-Göran


Kaupungin luottamustoimet

-Kaavoitusjaoston varajäsen
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan jäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat. toimet. ammatit. tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Söderlund Maarit

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Esittelijä, suomenkielinen koulutuslautakunta
-Esittelijä, ruotsinkielinen koulutuslautakunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät 
-Sivistysjohtaja

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Teir Agneta

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Valtuusto
-Kaupunginhallituksen jäsen
-Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan jäsen
-Kaupunginhallituksen edustaja yhdyskuntarakentamisen lautakunnassa

Kaupungin luottamustehtävät
-Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (K5) valtuusto
-Länsirannikon valvontalautakunta, ympäristöasiat
-Pohjanmaan maakuntahalliutksen varajäsen

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Härkmeren kyläneuvoston varapuheenjohtaja

Taloudellien asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Teir Britt-Marie

 

Kaupungin luottamustoimet
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen
-Lapväärtin rahasto 
-Lapväärtin, Tiukan ja Härkmeren jokien tukitoimikunta

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Marttayhdistys
-Syöpäyhdistys
-Punainen Risti

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Toivonen Sandra

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-

 


 

Ålgars Matias

 

Kaupungin luottamustehtävät
-Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan varajäsen

Kaupungin valitsemat tehtävät
-

Virat, toimet, ammatit, tehtävät
-Maanviljelijä

Ulkopuoliset sidonnaisuudet
-Österbottens Svenska producentförbund -tuottajajärjestön perunavaliokunnan jäsen

Taloudellinen asema
-

Muut sidonnaisuudet, jotka voivat aiheuttaa esteellisyyden kaupungin päätöksenteossa
-

Maanomistus
-80 ha