Rådet för personer med funktionsnedsättning

Under mandatperioden 2021-2025 har Rådet för personer med funktionsnedsättning följande sammansättning:

Medlem

Torolf Back, ordförande
Lea Anttila, viceordförande
Kurt Erlands
Sven Tåg
Yvonne Ojaniemi

Ersättare

Paavo Rantala
Marika Igbinedion
Helena Tåg
Martti Heikkilä
Arto Kallio