Rådet för personer med funktionsnedsättning

Under mandatperioden 2021-2025 har Rådet för personer med funktionsnedsättning följande sammansättning:

Medlem

Torolf Back, ordförande
Lea Anttila, viceordförande
Kurt Erlands
Sven Tåg
Yvonne Ojaniemi

Ersättare

Paavo Rantala
Marika Igbinedion
Helena Tåg
Martti Heikkilä
Arto Kallio

Verksamhetsstadgan för rådet för personer med funktionsnedsättning finns på sidan för styrdokument.