Handikapprådet


Under mandatperioden 2017 - 2021 har handikapprådet följande sammansättning:

Medlem                                    (Ersättare)
Torolf Back, ordförande         (Marianne Lindahl)
Lea Anttila, viceordförande   (Kalevi Haavisto)
Kurt Erlands                             (Helena Tåg)
Randy Grönmark                      (Alf Hoxell)
Sven Tåg                                   (Mona Gullmes)