Handikapprådet

Handikapprådet har 5 medlemmar

Under mandatperioden 2017 - 2021 har nämnden följande sammansättning:

Medlem

Ersättare

Torolf Back, ordförande

Marianne Lindahl

Lea Anttila, viceordförande

Kalevi Haavisto

Kurt Erlands

Helena Tåg

Randy Grönmark

Alf Hoxell

Sven Tåg

Mona Gullmes

Sekreterare: Anna-Kajsa Blomqvist-Lijleblad: anna-kajsa.blomqvist-liljeblad@krs.fi, 040 67 55 011