Äldrerådet

Äldrerådets sammansättning under mandatperioden 2021-2025:

Ordinarie

Christer Rönnlund, ordförande
Anja Heinänen, vice ordförande
Göran Forslund
Britt-Marie Lehtonen
Terttu Wasenius

Ersättare

Alf Hoxell
Pekka Koskinen
Britt-Marie Teir
Maija Norrgrann
Ingmar Rosenback

Verksamhetsstadgan för äldrerådet finns på sidan för styrdokument.