Decibel.fi

decibel

Vad är Decibel och för vem finns den?

Den här ungdomsportalen är främst riktad till ungdomar i åldern 13-25. Men naturligtvis är alla välkomna att ta del av informationen här. Decibels syfte är att enligt Ungdomslagen 27.1.2006/72 erbjuda informations- och rådgivningstjänster till ungdomarna. Decibel upprätthålls och finansieras av tolv österbottniska kommuner med bidrag från Undervisningsministeriet i Finland och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.
Vad är ungdomsinformation?

Ungdomsinformation är en serviceform som bygger på principen om pålitlig, aktuell och professionell information och rådgivning till ungdomar. Målet är att stöda ungdomar i olika livssituationer och svara på frågor om sådant som berör ungdomars liv. T.ex. våga fråga, påverka, hjälp och stöd och på gång-evenemang.

Decibel.fi