Lasten ja nuorten taiteen perusopetus

Kristiinankaupungissa annetaan kuvataiteen ja käsityön opetusta lapsille ja nuorille. Ilmoittautumiset Krs KO:lle, puh. 040-7372577/Ann-Christine, 040-1544805/sihteeri, 0407766530/Rehtori.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle taiteen eri aloilla etenevää opetusta. Opetussuunnitelman yleisenä tavoitteena on luoda oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria sekä edistää oppilaiden kykyä luovaan ajatteluun ja toimintaan.

A C Hantverk 4 A C tygtryck

Kuvataide

Kuvataiteen yleisen oppimäärän tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja arvioida sitä kriittisesti. Kuvataideopetuksessa oppilasta ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään ja käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja sekä tekniikoita.

 

Kurssi-ilmoittautumiset netin kautta, osoite: www.opistopalvelut.fi/kristinestad 

Käsityö

Käsityön opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Oppilas saa harjoitella suunnittelua, käsityötaitoja, luovuutta ja ilmaisua sekä mahdollisuuden tuntea käsillä tekemisen onnistumisen iloa.

Opetussisällöt valitaan niin, että oppilaan taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät.

 

Kurssi-ilmoittautumiset netin kautta, osoite: www.opistopalvelut.fi/kristinestad 

A C Hantverk 1 A C Hantverk 2


Teatteritaide

Tänä syksynä 2021 Kristiinankaupungin Kansalaisopistolla ei ole Teatteritaiteen perusopetusta! Teatteritaiteen perusopetus aloitetaan perusopinnoista, minkä jälkeen oppilaalla on mahdollisuus jatkaa Työpajaopinnoilla. Teatteritaiteen opetus perustuu draamapedagogisiin menetelmiin.

Teatteritaiteen perusopinnoissa lapsi mm.
- tutustuu teatteritaiteeseen leikin ja pelien avulla
- harjoittaa ja kehittää mielikuvitusta
- harjoittaa kehon- ja äänenilmaisua
- harjoittaa hahmottelua ja kerrontaa

Kaikki leikkisässä ja kannustavassa ympäristössä!