Taiteen perusopetus

Savesta tehty käsitöitä

 Ilmoittaudu mukaan tästä

LUKUVUOSI 2023-2024 OPETUS

Tule mukaan käsityön taiteen pariin. Taiteen perusopetuksessa oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa opetuksen lähtökohtana ovat taiteenalalle ominaiset tuottamisen tavat. Taidon oppimisen prosesseissa oppilas johdatellaan tehtävien avulla kohti aktiivista toimijaa. Opetuksen punaisena lankana on oppilaan iän mukainen perehdyttäminen ja havainnoimisen oppiminen häntä ympäröivään ympäristöön ja ajalliseen ulottuvuuteen. Tekemällä oppilas oppii ajattelun taitoja, pitkäjänteisyyttä, yksin ja ryhmässä toimimista sekä suuren valikoiman erilaisia kädentaitoja. Opetuksessa yhdistyvät todellisuus, mielikuvitus ja leikki, luovuus, kulttuuriperintö, taiteidenvälisyys ja yhdessä tekemisen ilo. Oppiminen on yksin tai ryhmässä ihmettelyä, sanallistamista, havaitsemisen eri tasojen tulkintaa - eri aistien kautta saatavien ärsykkeiden vastaanottoa ja käsittelyä. Käsityön taiteen eri osa-alueet ovat pukeutumisympäristöt, esine- ja tekstiiliympäristöt, palveluympäristöt sekä rakennus ja luonnon ympäristöt. 

Kansalaisopiston ja vanhempien välille halutaan tulevan lukuvuoden aikana ja tiedottaa vanhemmille lukukausien sisällöstä ja kutsua vanhempia tutustumaan pienimuotoisiin näyttelyihin ja tilaisuuksiin lasten ja nuorten valmistuneiden töiden ja työskentely- prosessien päätteeksi.

Lukukausimaksu 65 euroa. Materiaalikustannukset sisältyvät kurssimaksuun.  Kurssi luokkien 1–6 oppilaille.

kasityoprosessi taiteen perusopetus

Opetus etenee tasolta toiselle opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Toimintaa säätelee laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja asetus (813/1998).

Oppilaiden ja vanhempien opetusta koskeviin kysymyksiin Helbe Pajari, tekstiilityön opettaja 0504645560. 

Linkki ilmoittautumiseen.

TAITEEN PERUSOPETUS KÄSITYÖTAITEEN SUUNTAUTUMINEN
Yleisen oppimäärän opinnot ovat 500 opetustuntia.

KOKONAISUUS 1–6 vuoden opinnot. Ajatuksena on, että oppilas ehtii suorittaa 500 oppitunnin opinnot ala-asteen aika. Opintokokonaisuudesta oppilas saa päättötodistuksen.

foto 2022tovningsverk