Bilder och planritningar

        Grundplan                                                                             Våning 1

Dux planritning pohjapiirros 1

plan 1 1

 

 

 

 

 

 

 

        Våning 2

plan 2 1

 

 

 

 

      Sektionsritning

sk+nrning 1