Konst för barn

Kulturundervisningsplan för skolorna i Kristinestad

Målet med kulturläroplanen är att ge eleverna en kulturell allmänbildning som utvecklas gradvis under grundskolan och gymnasiet, stöda skapandet av en kulturidentitet och skapa förståelse för kulturell mångfald. Vår kulturella tvåspråkighet och nätverkssamarbete över språkgränserna ger ett stort mervärde. Kulturundervisningen stärker kunskapen om den egna kulturen och utvecklar också elevens uttrycksförmåga, kreativitet och självkänsla. 

Grundläggande konstundervisning

I Kristinestad kan man studera och utöva olika och mångsidiga konstgrenar. Grundundervisning ges i hantverk och musik. Den grundläggande konstundervisningen som omfattar olika konstgrenar är målinriktad, fortskrider från en nivå till en annan och är avsedd i första hand för barn och unga. Undervisningen ger eleven färdigheter att uttrycka sig och söka sig till fortsatta studier inom branschen.

Grundläggande konstundervisning i Kristinestad ordnas av följande:

Kristinestads medborgarinstitut erbjuder mångsidig utbildning.

Länk till grundläggande konstundervisning.

Länk till övriga Medborgarinstitutets kurser.

Musikinstitutet Legato är hela Syd-Österbottens musikinstitut.

Länk till Legatos webbplats.