Taide lapsille

 Kristiinankaupungin kulttuuriopetussuunnitelma

Kulttuuriopetussuunnitelman tavoitteena on antaa oppilaalle / opiskelijalle peruskoulun ja lukion aikana asteittain etenevä kulttuurinen yleissivistys, tukea kulttuuri-identiteetin muodostumista ja vahvistaa kulttuurien moninaisuuden ymmärtämistä. Kulttuurimme kaksikielisyys ja verkostoituminen yli kielirajojen antaa merkittävän lisäarvon. Kulttuuriopetus vahvistaa oman kulttuurin tuntemusta ja kehittää myös oppilaan / opiskelijan ilmaisukykyä, luovuutta ja itsetuntoa.

Taideopetus

Kristiinankaupungissa voit opiskella ja harrastaa monipuolisesti taiteen eri lajeja. Oppilaitokset tarjoavat kuvataiteen, musiikin, tanssin ja käsityön perusopetusta. Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Se antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua alan jatko-opintoihin.

 
Taiteen perusopetusta Kristiinankaupungissa järjestävät:

Kristiinankaupungin kansalaisopisto
tarjoaa monipuolista opetusta.

Linkki taiteen perusopetuksen sivuille. 

Linkki kansalaisopiston sivuille.

Musiikkiopisto Legato on Suupohjan rannikkoalueen oma musiikki- ja tanssiopisto.

Linkki Legaton verkkosivustolle.