Stipendier

Kristinestads välfärdsstipendier

Kategorier för erhållande av välfärdsstipendium:
• Årets förening – vuoden yhdistys
• Årets talkoarbetare / Bengt Rosengårdpriset – vuoden talkoolainen
• Årets goda gärning – vuoden hyvä teko
• Årets kulturaktör – vuoden kulttuuritoimija
• Årets unga aktör – vuoden nuorisotoimija
• Årets idrottare – vuoden urheilija
• Årets lag – vuoden joukkue
• Årets tränare – vuoden valmentaja

Året 2023 vinnare hittas här

NOMINERingar för 2024 tas emot i december 

Nominering:

Privatpersoner eller föreningar kan nominera stipendietagare under hela året, men senast 15 januari, via stadens webbplats (här ovanför).

Kriterier:

För att erhålla stipendium ska personen, gruppen, föreningen eller organisationen bo i Kristinestad eller ha Kristinestad som hemkommun.

Årets förening

Vi söker en förening som aktivt under året gjort ett betydelsefullt arbete för
Kristinestadsbornas välmående.

Årets talkoarbetare / Bengt Rosengårdpriset

Vi söker en person som alltid ställt upp med talkoarbete under året och gjort ett viktigt arbete för Kristinestadsborna.

Årets goda gärning

Vi söker en person, grupp, förening eller organisation som gjort en eller flera betydelsefulla insatser för Kristinestads bästa under året.

Årets kulturaktör

Vi söker en person, grupp, förening eller organisation som gjort en eller flera betydelsefulla insatser för kulturlivet i Kristinestad under året.

Årets unga aktör

Vi söker en person, grupp, förening eller organisation som gjort en eller flera betydelsefulla insatser för Kristinestads ungdomar under året.

Årets idrottare

Vi söker en person som presterat bra i idrottstävlingar under året.

Årets lag

Vi söker ett lag som presterat bra i idrottstävlingar under året.

Årets tränare

Vi söker en person som är en omtyckt tränare som alltid ställer upp och arbetar hårt med sin idrottare/lag med god talkoanda. Personen behöver ha titeln tränare under nomineringsperioden.

Jury:

Juryn väljer vem som får stipendier på basis av nomineringar.
I juryn ingår stadens Anders Wahberg, verksamhetsledare för idrott, Jessica Bårdsnes, verksamhetsledare för ungdom, Riitta Raikio-Söderlund, kultursekreterare och Henrik Ådjers, medlem i välfärdsnämnden.

Prissumma:

Stipendiesumman fastställs på basis av stadens budget, men uppskattningsvis 200-300 euro per stipendium.

Belöningsperiod:

Belöningsperioden är kalenderårsvis och perioden som ges stipendium för är den gångna perioden 1.1 - 31.12. Utdelningen av stipendierna sker i januari-februari. Stipendierna utdelas på lämpligt tillfälle. Stipendierna 2023 delades ut på föreningarnas infotillfälle på Dux 24.1.2024 kl. 18. 

 

Välfärdsnämnden har godkänt principerna för välfärdsstipendierna 29.11.2023. 

Mera information: Anders Wahlberg, 040 5244418, anders.wahlberg@krs.fi