Checklista för en hållbar verksamhet

Inköp

 • Tänk noga igenom om ni verkligen behöver skaffa nytt eller om ni kan låna eller hyra
 • Skaffa begagnat
 • Koncentrera införskaffningarna och kombinera transporterna
 • Dela ut immateriella gåvor och pris som inte ger upphov till onödigt avfall
 • Låna och hyr ut saker som ni äger men sällan använder
 • Också saker ni säljer för intäkter(basarer mm) ska helst stödja principerna för hållbar utveckling

Om ni vill vara föregångare

 • Använd miljömärkta och lokala produkter

 

Lokaler

 • Följ upp användningsfrekvensen och effektivera vid behov
 • Sänk temperaturen om lokalen står tom i flera dagar
 • Stäng av kyl och frys om lokalen står tom i flera månader
 • Städa med miljömärkta rengöringsmedel

Om ni vill vara föregångare

 • Använd grön el

 

Servering

 • Satsa på vegetarisk och närproducerad mat
 • Använd varor och ingredienser enligt årstid: färska grönsaker på sommaren, rotfrukter på vintern
 • Planera serveringen efter behovet
 • Bestäm på förhand vad ni gör med eventuell mat och dryck som blir över

Om ni vill vara föregångare

Använd helst ingredienser och varor som är producerade med hänsyn till människor och miljö (t.ex. ekologiska och rättvisemärkta)


Avfall

 • Lokalen/evenemanget har tydligt utmärkta sopkärl medsorteringsanvisningar
 • Dubbelsidig utskrift är inställd som förval för skrivaren
 • Möteshandlingarna är elektroniska

 

Transporter

 • Aktiviteterna ordnas nära den plats där medlemmarna bor
 • Överväg om vissa aktiviteter lika bra kunde ordnas på distans
 • Om transporter med personbil behövs – samåk