Kestävän toiminnan tarkistuslista

Hankinnat

 • Mietitäänhuolella hankintojen tarpeellisuutta ja vaihtoehtoja (lainaus, vuokraus)
 • Tavaroita hankitaan käytettyinä
 • Hankinnat tehdään keskitetysti yhdistämällä kuljetustarpeita
 • Kilpailujen palkinnoiksi annetaan aineettomia lahjoja, jotka eivät tuotaturhaa jätettä
 • Vähäisessä kaytössä olevia tavaroitalainataan tai vuokrataan edelleen

 

Tilat

 • Tilojen käyttöastetta seurataan ja pyritään tarvittaessa tehostamaan
 • Kun tila on tyhjänä useita päiviä, lämpötilaa alennetaan
 • Kun tila on useita kuukausia tyhjänä, kylmälaitteet otetaan pois päältä
 • Siivouksessa käytetään ympäristömerkittyjä pesuaineita

Jos halutaan olla edelläkävijöitä

 • Ostetaan vihreää sähköä

 

Tarjoilut

 • Suositaan kasvis- ja lähiruokaa
 • Suositaan vuodenaikaan sopivia tuotteita:tuoretuotteita kesällä, juureksia talvella
 • Tarjoilut mitoitetaan tarpeeseen
 • Mietitään etukäteen, mitä ylijääville ruoalle ja juomalle tehdään
 • Käytetään kestoastioita

Jos halutaan olla edelläkävijöitä

 • Suositaan tuotteita, joiden valmistuksessa on huomioitu ympäristö ja henkilöstön olosuhteet (esim. Luomu- ja Reilun kaupan merkki)


Jätteet

 • Tilassa/tapahtumassa on merkityt roska-astiat lajitteluohjeineen
 • Ohjeet kaksipuoliseen tulostukseen ovat näkyvillä ja oleasetuksena
 • Kokouksissa käytetään sähköisiä asiakirjoja

 

Liikkuminen

 • Toiminnot sijoitetaan lähelle jäsenistön asuinalueita
 • Miettikää, voisiko jotkin aktiviteetit yhtä hyvin järjestää etänä
 • Jos matkustamiseen tarvitaan henkilöautoa, suositaan kimppakyytejä