Detaljplaner

 

 detaljplan2 5bfvf ncqgk pinf2

 

 

 

 

 

 

 

 

För den detaljerade regleringen av områdesanvändningen och för byggande och utvecklande av områden utarbetas en detaljplan. Syftet med planen är att anvisa behövliga områden för olika ändamål och att styra byggandet.

Detaljplanen godkänns av stadsfullmäktige.

Detaljplaner finns godkända för centrumområdet av Kristinestad, delar av Lappfjärds/Lålbys centrum, Bötombergen och Kraft Foods område i Dagsmark.

Om ändringar av detaljplaner och förslag till nya detaljplaner informeras med sedvanliga kungörelser.

Detaljplanesammanställningen finns att ses på Kristinestads karttjänst.