Asemakaavat

detaljplan2 5bfvf ncqgk pinf3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestelyä ja alueiden rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Kaavan tarkoituksena on osoittaa eri tarkoituksiin tarvittavat alueet ja ohjata rakentamista.

Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Kristiinankaupungilla, Lapväärtin/Lålbyn keskustan määräosilla, Pyhävuorella ja Kraft Foodin alueella Dagsmarkissa on hyväksytyt asemakaavat.

Asemakaavan muutoksista ja uusista asemakaavaehdotuksista tiedotetaan tavanomaisin kuulutuksin ja ne ovat nähtävinä tällä sivulla.

Asemakaavayhdistelmä on katseltavissa Kristiinankaupungin karttapalvelun kautta.