Ändring av detaljplanen för kvarter 238

Ändring av detaljplanen har godkänts av stadsfullmäktige 26.6.2023 § 48

Planen har trätt ikraft 8.8.2023.

Godkänd plan (pdf 242 kB)

 

Planförslag

Planförslag  är offentligt framlagda till påseende under tiden 23.3.2023 - 30.4.2023 på kommunens webbplats.

Skriftlig respons skickas till följande adress: Kristinestads stad, PB 13, 64101 Kristinestad (skriv på kuvertet Detaljplaneändring för kvarter 241) och lämnas in senast 30.4.2023.

Planförslag (pdf 258 kB)

Planbeskrivning (pdf 7,9 MB)

Respons och bemötande från utkastskede (pdf 206 kB)

Byggnadsinventering (på finska) (pdf 6,4 MB)

Program för deltagande och bedömning (pdf 2,2 MB)