Asemakaavan muuttaminen korttelissa 238

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen 26.6.2023 § 48

Kaavamuutos on tullut voimaan 8.8.2023.

Hyväksytty kaava (pdf 242 kB)
 

Kaavaehdotus

 Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä ajalla 23.3.2023 – 30.4.2023 kunnan verkkosivustolla.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Kristiinankaupungin asemakaavan muuttaminen kortteli 238 tontit 12 ja 13) ja on jätettävä 30.4.2023 mennessä.

Kaavaehdotus (pdf 258 kB)

Kaavaselostus (pdf 7,9 MB)

Luonnosvaiheen palaute ja vastine siihen (pdf 206 kB)

Rakennusinventointi (pdf 6,4 MB)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 2,2 MB)