Detaljplanförändring för kvarter 241

Uppdraget är att ta fram en ändring av stadsplanen för kvarter 241 i Kristinestads centrum, som idag är
anvisats som område för förvaltnings- och ämbetsverksbyggnader. Med detaljplanändringen möjliggörs
områdets anvisning till kvartersområde för bostadshus.

Programmet för deltagande och bedömning

(På finska och svenska)