Båtplatser

Småbåtsbryggor

Staden tillhandahåller småbåtsbryggor, i stamstaden 9 bryggor och i Sideby 1 brygga. Totala antalet platser är 240 st. Avgiften för en båtplats är 100 €/år (inkl. moms 24 %). 

Hyresvillkor för säsongsbåtplatser gäller fr.o.m. 20.6.2022.

Boka båtplats

Kom ihåg att meddela KRS Gatu om du önskar säga upp din plats!

Kontaktpersoner

Sekreterare Terés Berglund tel. 040 591 9801 och vägbyggmästare Niklas Brandt tel. 040 545 0021. 

Gästhamn

Gästhamn finns i stamstaden invid Hotell Kristina och i Kilen, Sideby. Gästhamnsverksamheten i stamstaden sköts av Hotell Kristina tel. 06-2212 555. Avgift 18€ / dygn / båt.

I Sideby sköts gästhamnen av Kilens hembygdsgård tel. 040 684 5080. Mera info på Kilens hemsida.

Gästbrygga

Vid strandboulevarden i Kristinestad finns stadens fina gästbrygga med 20 bojar, där kan man lägga till gratis vid kortare dagsbesök. Om man önskar övernatta är avgiften 5 €/dygn. På webshopen kan du enkelt betala avgiften.

Bastu- och duschmöjlighet finns hos t.ex. Hotell Krepelin som är beläget 50 m från torget mitt i den unika trähusmiljön. Pris 5 €/pers, ring på förhand 0400 987 978. 

Farleder

Andelslaget Solrutten sköter om att sätta ut remmare i farlederna. Besök Solruttens hemsida för att få inseglingsbeskrivningar.

Sjötrafiklagen

Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft 1.7.2021. Du kan läsa om sjötrafiklagen på Traficoms sidor.