Båtplatser

Småbåtsbryggor

Staden tillhandahåller småbåtsbryggor, i stamstaden 8 bryggor och i Sideby 1 brygga. Totala antalet platser är 220 st. Taxa för en båtplats är 100 €/år (inkl. moms 24 %). 

Kom ihåg att meddela KRS Gatu om du önskar säga upp din plats!

Kontaktpersoner

Sekreterare Terés Berglund tel. 040 591 9801 och vägbyggmästare Niklas Brandt tel. 040 545 0021 

Kartor

- Kopistobryggan
- Gamla brandstationsbryggan
- Hållfastbryggan
- Kattpiskarbryggan
- Badhusparken, norra
- Badhusparken, södra
- Varvsbacken
- Skatabryggan
- Vedholmen, Sideby

Gästhamn

Gästhamn finns i stamstaden invid Hotell Kristina och i Sideby, Kilen. Gästhamnsverksamheten i stamstaden sköts av Hotell Kristina tel. 06-2212 555. Avgift 18€ / dygn / båt.

I Sideby sköts gästhamnen av Kilens hembygdsgård tel. 040 684 5080. Mera info på Kilens hemsida.

Gästbrygga

Vid strandboulevarden i Kristinestad finns stadens fina gästbrygga med 20 bojar, där kan man lägga till gratis vid kortare dagsbesök. Om man önskar övernatta är avgiften 5 €/dygn. 

Bastu- och duschmöjlighet finns hos t.ex. Hotell Krepelin som är beläget 50 m från torget mitt i den unika trähusmiljön. Pris 5 €/pers, ring på förhand 0400 987 978. 

Farleder

Andelslaget Solrutten sköter om att sätta ut remmare i farlederna. Besök Solruttens hemsida för att få inseglingsbeskrivningar.

Sjötrafiklagen

Den nya sjötrafiklagen trädde i kraft 1.7.2021. Du kan läsa om sjötrafiklagen på Traficoms sidor.