Krs Gatu

Besöksadress:

Samhällsbyggnad, KRS Gatu

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Verksamhetsidé: 

Krs-Gatu har helhetsansvaret för trafiklederna, allmänna områden och idrottsanläggningarna. Vid planering och byggande anpassas våra områden till såväl gammal som ny stadsmiljö och till landsbygdsmiljö.

VÄGBIDRAG

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag sökas underhållskostnader. Skilda ansökningar för sommar- och vinterunderhåll ska uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser. Blankett finns här på sidan till vänster -> blanketter, eller kan hämtas från KRS-Gatus kontor.

Lagen om enskilda vägar revideras - de kommunala vägnämndernas uppgifter upphör i slutet av 2019. Staden Kristinestad beviljar fortsättningsvis understöd för väglag som fyller kriterierna, förutsättningen är att det bildats ett väglag för att sköta de ärenden som gäller vägen och att uppgifterna om väglaget och den enskilda vägen i registret över enskilda vägar och i informationssystemet för väg- och gatunätet är uppdaterade i enlighet med vad som förutsätts i § 50. 

Sista inlämningsdag för vägbidragsansökan är 28.02.2020.

Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt t. 040 5450021 eller sekreterare Maria Viikilä t. 040 5919801.

NTM-centralen beviljar statsbidrag för bland annat förbättring och reparation av enskilda vägar. Läs mera om NTM-centralens bidrag här.

SOMMARARBETE FÖR UNGDOMAR (parkarbetare)

Serviceområdet för samhällsbyggnad, KRS Gatu anställer 5 ungdomar som fyllt 17 år i heltidsarbete under tiden 1.6-12.8.2020. Lön enligt kollektivavtal. Närmare information ges av arbetsledare Rainer Frönäs t. 040 560 3308 eller sekreterare Maria Viikilä t. 040 5919 803.

Ansökan inlämnas senast 28.2.2020 till Samhällsbyggnad, KRS gatu, Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad eller per e-post maria.viikila(a)krs.fi. Ansökningsblankett hittar du här. Du kan även ansöka via kuntarekry.fi/se (från 13.2.2020).