Krs Gatu

Besöksadress:

Samhällsbyggnad, KRS Gatu

Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Verksamhetsidé: 

Krs-Gatu har helhetsansvaret för trafiklederna, allmänna områden och idrottsanläggningarna. Vid planering och byggande anpassas våra områden till såväl gammal som ny stadsmiljö och till landsbygdsmiljö.

VÄGBIDRAG

För vägar vars längd är minst 250 m och har minst en fast boende, kan bidrag sökas underhållskostnader. Skilda ansökningar för sommar- och vinterunderhåll ska uppgöras. För sommarunderhållskostnaderna erfordras kvittenser. Blankett finns under www.kristinestad.fi Samhällsbyggnad, KRS-Gatu, blanketter, eller fås från KRS-Gatu.

Närmare upplysningar ges av vägbyggmästare Niklas Brandt t. 040 5450021 eller sekreterare Maria Viikilä t. 040 5919801.

NTM-centralen beviljar statsbidrag för bland annat förbättring och reparation av enskilda vägar. Läs mera om NTM-centralens bidrag här.

SOMMARARBETE FÖR UNGDOMAR (parkarbetare)

Serviceområdet för samhällsbyggnad, KRS Gatu anställer årligen 5 ungdomar, som fyllt 17 år i heltidsarbete under sommaren. Lön enl. kollektivavtal. Ansökningstiden för sommarjobb är i början av året.