Kristinestad och Jakobstad i gemensamt projekt – har beviljats 34 000 euro i understöd från Keva

14.11.2023

Keva, Finlands största pensionsförsäkringsbolag, beviljade sammanlagt 596 000 euro i arbetslivsutvecklingspengar för projekt inom kommunsektorn, välfärdsområden och kyrkan. 

34 000 euro har beviljats Jakobstads stad, sektorn för småbarnspedagogik, för det gemensamma projektet VoVA – Voimaa Varhaiskasvatukseen (kraft inom småbarnspedagogik), i vilket även Kristinestad deltar. Jakobstad fungerar som ansvarig organisation och projektet pågår från 1.11.2023 till 31.12.2024. 

Målet med det gemensamma projektet är att förbättra personalens välbefinnande, teamarbete, förändringsberedskap och självledarskap. Syftet är att stärka och utveckla hela personalens arbetsförmåga och möjliggöra långa yrkeskarriärer som också passar partiellt arbetsföra personer. Målet är att minska både direkta och indirekta kostnader för sjukfrånvaro samt öka den psykologiska tryggheten. 

Annika Heikkilä, chef inom småbarnspedagogik i Kristinestad, gläder sig över beslutet. – Som en del av vårt långsiktiga tema Hållbart välmående har vi nu en fantastisk möjlighet att stöda personalens ork och glädje i arbetet. Har vi en välmående personal, har vi samtidigt en högkvalitativ småbarnspedagogik.  

Projektet strävar också efter att öka personalens självkänsla och självkännedom samt stärka upplevelsen av yrkesstolthet och samarbete efter förändringar. Syftet med projektet är också att stärka resiliensen och att förbättra samarbetet både inom det egna arbetsteamet och över avdelnings- och enhetsgränserna. 

Förväntade resultat av projektet: 

  • Risken för arbetsoförmåga och sjukfrånvaro bland personalen har minskat. 
  • Den psykologiska säkerheten över enhetsgränserna har ökat och personalen känner stolthet över sin kompetens. 
  • Känslan av arbetsvälbefinnande har helhetsmässigt ökat. 
  • Ledarskapet och stödet för personalen har förstärkts. 

Målet är att vi i framtiden ska kunna se att personalens välbefinnande i arbetet har ökat, teamarbetet har effektiverats och att personalen har lärt sig att leda sig själva. 

Arbetslivsutvecklingsstödet är en av Kevas metoder för att stödja en effektiv arbetslivsutveckling, där man stärker den strategiska ledningen av arbetsförmågan och påverkar minskningen av den egna personalens risk för arbetsoförmåga. 

Gå till "Aktuellt"