Kristiinankaupunki ja Pietarsaari mukana yhteisessä projektissa – Keva myönsi 34 000 euron tuki 

14.11.2023

Keva, Suomen suurin eläkevakuuttaja, myönsi yhteensä 596 000 euroa työelämän kehittämisrahaa kunta-alan, hyvinvointialueiden ja kirkon hankkeille. 

Pietarsaaren kaupungille, varhaiskasvatuksen toimialalle on myönnetty 34 000 € yhteishankkeelle VoVA - Voimaa Varhaiskasvatukseen, johon myös Kristiinankaupunki osallistuu. Pietarsaari toimii vastuuorganisaationa ja hankeaika on 1.11.2023–31.12.2024. 
  
Yhteishankkeen tavoitteena on pyrkiä parantamaan työntekijöiden hyvinvointia, tiimityöskentelyä, muutosvalmiutta ja itsensä johtamista. Päämääränä on vahvistaa ja kehittää koko varhaiskasvatuksen henkilöstön työssäjaksamista ja mahdollistaa mahdollisimman pitkään jatkuvat työurat, jotka sopivat myös osatyökykyisille. Vähentää niin välittömiä kuin välillisiä kustannuksia sairauspoissaolojen vuoksi sekä lisätä psykologista turvallisuutta. 
  
Kristiinankaupungin varhaiskasvatusjohtaja Annika Heikkilä iloitsee päätöksestä. – Meillä on nyt osana pitkäaikaista Kestävä hyvinvointi -teemaamme mahtava mahdollisuus tukea henkilökunnan jaksamista ja viihtymistä työssään. Kun henkilökuntamme voi hyvin, varhaiskasvatus voidaan toteuttaa laadukkaalla tavalla. 
  
Tavoitteena on myös henkilökunnan itsetunnon ja itsetuntemuksen kasvattaminen sekä kehittäminen henkilökunnan ja ammattiylpeyden kokemisen voimistaminen muutoksien jälkeen. Projektin tarkoituksena on myös resilienssin vahvistuminen sekä yhteistyön parantuminen niin omassa tiimissä kuin yli osasto- ja yksikkörajojen. 
  
Hankkeen tuloksina odotetaan että  

  • Työkyvyttömyysriski on pienentynyt ja henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet.  
  • Olemme vahvistaneet psykologista turvallisuutta yli yksikkörajojen ja henkilöstö kokee vahvaa ammattiylpeyttä omasta osaamisestaan.  
  • Työhyvinvoinnin kokemuksen tunne on lisääntynyt kokonaisvaltaisesti. 
  • Johtaminen ja henkilöstön tukeminen on vahvistunut. 

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa näemme työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntyneen, että tiimityö on tehokkaampaa ja että henkilöstö on oppinut itsensä johtamisen taidon. 
  
Työelämän kehittämisraha on yksi Kevan keinoista tukea työelämän vaikuttavaa kehittämistä, jolla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja vaikutetaan oman henkilöstön työkyvyttömyysriskin vähenemiseen.  

Siirry "Uutiset"-sivulle