Dagvårdens sommarledighet 2020

Preliminärt kommer följande daghem vara öppet/stängt:

Kristinestads daghem: öppet hela sommaren (avdelningar slås ihop enligt behov)

Lappfjärds daghem: öppet hela sommaren (avdelningar slås ihop enligt behov)

Dagsmark daghem: stängt 22.6-31.7.2020 (eller enligt behov)

Härkmeri daghem: stängt 22.6-31.7.2020 (eller enligt behov)

Lilliputt: stängt 22.6-31.7.2020 (eller enligt behov)

Pupula: öppet hela sommaren

Gratis dagvård under sommaren räknas på följande sätt:

  • minst 3 veckor ledigt = 1 månad avgiftsfritt
  • minst 8 veckor ledigt = 2 månader avgiftsfritt
  • minst 12 veckor ledigt = 3 månader avgfitsfritt

 zebra3