Dagvårdens sommarledighet 2022Sommaren 2022 kommer daghemmen att ha öppet/stängt enligt följande:

• Lappfjärds daghem (Blå huset): öppet hela sommaren (avdelningarna slås ihop enligt behov)
• Dagsmark daghem: stängt 27.6 – 30.7 (eller enligt behov)
• Härkmeri daghem: stängt 27.6 – 30.7 (eller enligt behov)
• Björnarna: öppet till 23.6 (eller enligt behov) och flyttar därefter till Lappfjärds daghem.

Helhetssituationen omvärderas på basen av barnens dagvårdsbehov. Då den egna vårdplatsen är stängd är barnen välkomna till annan enhet.

Avgiftsfritt avbrott för sommarmånaderna
De föräldrar som under sommarmånaderna juni, juli och augusti önskar ett avgiftsfritt avbrott i småbarnspedagogiken kan skriftligen meddela om detta senast 11.4.2022.

Avgiftsfri ledighet räknas enligt följande:

  • Minst 3 hela veckor ledig = 1 månad avgiftsfritt
  • Minst 8 hela veckor ledig = 2 månader avgiftsfritt
  • Minst 12 hela veckor ledig = 3 månader avgiftsfritt

Höstens blivande förskoleelever:
Dagvårdsavtalet för dem som inleder förskola i höst avslutas 10.8.2022 om inte vårdnadshavarna meddelar annat slutdatum. Kom ihåg att ansöka om morris/eftisplats om ni är i behov av det utöver förskolan.

Dagar att pricka in i din kalender!
24.6.2022 Midsommarafton. Alla enheter stängda hela dagen. Skiftesvård ges vid behov.
8.8.2022 Personalens planeringsdag. ALLA enheter stängda hela dagen. En avdelning är öppen vid behov. Dagen är avgiftsfri för de familjer som på förhand meddelat att de inte behöver dagvård.

zebra3