Dagvårdens sommarledighet 2021

 

 Sommaren 2021 kommer daghemmen att ha öppet/stängt enligt följande:

  • Kristinestads daghem Myllybacken: öppet hela sommaren (avdelningarna slås ihop enligt behov)
  • Lappfjärds daghem (Blå huset): öppet hela sommaren (avdelningarna slås ihop enligt behov)
  • Dagsmark daghem: stängt 28.6 – 30.7 (eller enligt behov)
  • Härkmeri daghem: stängt 28.6 – 30.7 (eller enligt behov)
  • Lilliputt: stängt 28.6 – 30.7 (eller enligt behov)
  • Björnarna: stängt 28.6 – 30.7 (eller enligt behov)

Helhetssituationen omvärderas på basen av barnens dagvårdsbehov. Då den egna vårdplatsen är stängd är barnen välkomna till annan enhet.

zebra3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiftsfri ledighet räknas enligt följande:

  • Minst 3 veckor ledig = 1 månad avgiftsfritt
  • Minst 8 veckor ledig = 2 månader avgiftsfritt
  • Minst 12 veckor ledig = 3 månader avgiftsfritt