Småbarnspedagogikens sommarledighet 2023

 Sommaren 2023 kommer daghemmen att ha öppet/stängt enligt följande:

 • Kristinestads daghem Myllybacken: öppet hela sommaren (avdelningarna slås ihop enligt behov)
 • Lilliputt: stängt 26.6 – 30.7 (eller enligt behov)
 • Ryhmis / Gruppis: stängt 26.6 – 30.7 (eller enligt behov)
 • Kolibri: stängt 26.6.-30.7 (eller enligt behov)
 • Lappfjärds daghem: öppet hela sommaren (avdelningarna slås ihop enligt behov)

 • Härkmeri daghem: stängt 26.6 – 30.7 (eller enligt behov)
 • Dagsmark daghem: stängt 26.6 – 30.7 (eller enligt behov)

   

   

Helhetssituationen omvärderas på basen av barnens dagvårdsbehov. Då den egna vårdplatsen är stängd är barnen välkomna till annan enhet.

 Familjerna har möjlighet att anhålla om 3,6,8 eller 12
avgiftsfria veckor under sommarperioden 01.6 - 31.08 om man inom utsatt tid skriftligt
anhåller om avgiftsfrihet. Detta görs via den blankett som fås varje vårperiod, från daghemmet gällande sommarvårdsbehov.

Avgiftsfri ledighet räknas enligt följande:

 • Minst 3 hela veckor ledig = 1 månad avgiftsfritt
 • Minst 6 hela veckor ledig = 1,5 månad avgiftsfritt
 • Minst 8 hela veckor ledig = 2 månader avgiftsfritt
 • Minst 12 hela veckor ledig = 3 månader avgiftsfritt

zebra3