Skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ni kommer väl ihåg att anhålla om morgon- och eftermiddagsvård till hösten?

  • Föräldrar till barn i årskurs 1-2 fyller i ansökan via wilma
    • välj "ansökningar och beslut" och sedan "gör en ny ansökan" uppe i högra balken
  • Info om avgifter (337,57 kb, pdf)


Morgon- och eftermiddagsverksamhet 2023-24:

Kristinestad och Tjöck

Skolelevers morgon- och eftermiddagsvård ordnas vid Kristinestads skola.
Tel 040 3594878 krseftis@krs.fi
För Kantakaupungin koulus elever ordnas morgon- och eftermiddagsvård i skolan.
Tel 0403593996, iltiskrs@krs.fi

Lappfjärd
Skolans morgon- och eftermiddagsvård ordnas i Lappfjärds skolas utrymmen.
Tel 0405879389, lappfjardeftis@krs.fi

Härkmeri
Skolelevernas morgon- och eftermiddagsvård ordnas i anslutning till Härkmeri daghem.
Tel 040 1831995 , kottis@krs.fi

bilder2


Kristinestad har som målsättning att ordna eftisplats för första och andraklassister samt barn med specialbehov som behöver eftisplats under eftermiddagar.

Verksamhetens målsättning är att stöda barnets växande och utveckling samt er bjuda en trygg miljö före och efter skoldagen. Det erbjuds möjlighet att deltaga i ledd verksamhet men också till vila och lugn och ro. Utevistelse, lek och skapande verksamhet betonas i verksamheten.

Varje barn skall känna sig accepterad och uppskattad som han eller hon är. Barnet ses som en viktig individ som enligt sin ålder och utvecklingsskede bär ansvar för sig själv och sina handlingar. Barnet lär sig hantera eventuella konfliktsituationer positivt och konstruktivt sätt.

Här hittar ni vår verksamhetsplan: pdf (195,88kb)

Pappersblankett, ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet för årskurs 1-2 (62,87 kb, pdf)