Härkmeri daghem

Henriksdalsvägen 9, 64460 Härkmeriharkmeri 4
Tel. 040 1831995 
kottis.harkmeri@krs.fi

Föreståndare
Sarah Sundblom, 040 1418316
sarah.sundblom@krs.fi


Härkmeri daghem erbjuder:

  • En tvåspråkig avdelning för hel- och halvdagsbarn i åldern 1-6 år
  • Integrerad förskola i daghemmet
  • Morgon- och eftermiddagsvård för åk 1-2 samt förskolebarn.

Daghemmet är beläget i ett naturskönt område vi har nära tillgång till t.ex. en naturstig och skog. Detta ger barnen bra förutsättningar för att utforska naturen. Härkmeri daghem och skola är i samma byggnad och vi har ofta samarbete med varandra, speciellt förskolan och skolan. Vi äter gemensamt i matsalen, vi har en stor och fin gymnastiksal och en is/sportplan som vi delar på.

Vi strävar till en positiv och trygg atmosfär i daghemmet där barnen får utvecklas genom bl.a. lek och daglig ledd verksamhet. En av våra tyngdpunkter som vi satsar på är olika projekt och teman enligt barnens önskemål och intressen genom detta får barnen lära sig på ett roligt sätt. Kultur och speciellt musik ligger oss varmt om hjärtat och vi delar våra intressen och kunskaper med barnen t.ex. genom att spela piano och uppmärksamma viktiga kulturella dagar. Barnen är delaktiga och får också t.ex. spela olika instrument.

Vi i personalen är ett glatt gäng som ser fram emot att få fostra era barn och stöda deras utveckling.

harkmeri 2