Familjedagvård

Lappfjärdsvägen 10
64100 Kristinestad

Annika Heikkilä
Chef för småbarnspedagogik
Tel. 040-5666018 

Familjedagvård ordnas i familjedagvårdarens eget hem. Familjedagvården baserar sig på småbarnspedagogik och utgångspunkten är barnets egna initiativ och intressen. Målet är att skapa en trygg och hemlik dagvårdsmiljö, i vilken barnet kan fungera tillsammans med andra barn i en liten barngrupp tillsammans med en trygg, yrkeskunnig vårdare.

 

Särskilt viktigt i vården är också den individuella vården och den människonärhet som en liten barngrupp möjliggör. Förutom en god grundvård betonas utveckling genom lek, sysselsättning och upplevelser. Genom att barngrupperna ofta är språkligt blandade i familjedagvården så kan barnen få språkbad på ett naturligt sätt i samband med vården.

Verksamhetsplan 2020-2021 pdf (213,38 kb)

bild2bild4