Avgifter inom småbarnspedagogik

 

Avgifterna för småbarnspedagogik bestäms enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Dagvårdens månadsavgift bestäms utgående från familjens storlek och bruttoinkomster. Faktureringen sker månatligen i efterhand, telefonnummer till faktureringen 040 5743116.

När småbarnspedagogiken upphör skall uppsägningen göras skriftligen, för familjedagvården 60 kalenderdagar före vården upphör och för daghemmen 2 veckor före vården upphör.

Vårdalternativ

Vårddagar per månad räknas enligt följande. Varje månad sätts en utjämningsdag till så att dagarna räcker varje månad.

För vård 2 dagar/vecka behövs totalt 9 vårddagar/månad
För vård 3 dagar/vecka behövs totalt 13 vårddagar/månad
För vård 4 dagar/vecka behövs totalt 17 vårddagar/månad
För vård 5 dagar/vecka behövs totalt 21 vårddagar/månad