Dagsmark daghem

Dagsmarkvägen 393 B
64320 DagsmarkDagsmark barn utomhus
Tel. 040- 487 632

Föreståndare Sarah Sundblom, tel 040-1418316

· en tvåspråkig avdelning för hel- och halvdagsbarn i åldern1-6

· morgon- och eftermiddagsvård för elever i förskola och åk. 1-2

 Barnen inspireras att vara kreativa, skapa och uttrycka sig på många olika sätt.