GRUNDKURS I MUSIKTEORI

Kursen tas på distans

Förbättra dina teorikunskaper genom en distanskurs i musikteori på Lappfjärds folkhögskola. Kursen riktar sig till alla som vill förbättra sina teorikunskaper oavsett tidigare nivå. Kursen är riktad till dig som är nybörjare i ämnet eller som vill fräscha upp dina gamla teorikunskaper.

Kursen inleds med tre dagars inledande träff (3 x 5 lektioner) där vi träffas och går igenom material, upplägg och påbörjar undervisningen i grupp. Därefter fortsätter undervisningen på distans där varje kursdeltagare får uppgifter enligt överenskommen personlig planering som också redovisas på distans. Vi träffas igen gemensamt 10.2 för en dag (5 lektioner). Därefter fortsätter distansstudier tills kursen avslutas med en gemensam träff (2 x 5) lektioner där vi sammanfattar kursen och kursdeltagarna får ännu en möjlighet att ställa frågor och vi kan räta ut eventuella frågetecken.

Distansstudierna är handledda av kursens lärare.

 

KURSINNEHÅLL
Notlära, tonnamn, förtecken
Rytmik
Grundläggande harmonik
Vokabulär
Kvintcirkeln
Skalor och skaluppbyggnad
Grundläggande ackordsfunktioner
Efter avslutad kurs kommer du att ha en grundläggande förståelse för musikteori samt kunskaper och vokabulär för praktisk användning i ditt musicerande och i kommunikationen med andra musiker.

 

KURSSTART
Kursen startar hösten 2020. Tag kontakt med Kalle Teir för mera information.
Kursen är avslutad men kommer igen senare. Följ med informationen här.


KONTAKTPERSON

Kalle Teir
Lappfjärdsvägen 765
64300 Lappfjärd
Tel. 0400 263 292
kalle.teir@krs.fi


PRIS

100€

Ansök nu