Studentskrivningar


länk till studentexamensnämnden

Provdagar hösten 2021   

       

13.9  modersmål, läskompetens
15.9  psykologi, historia, fysik, biologi
17.9  engelska, lång
20.9  finska, A och B
21.9  matematik, lång och kort
23.9  religion, samhällslära, geografi, kemi, hälsokunskap
24.9  modersmål, skrivkompetens
27.9  tyska, kort 
 

Provdagar våren 2022


15.3 modersmål, läskompetens
17.3 tyska, kort
18.3 modersmål, skrivkompetens  
21.3 engelska, lång
23.3 matematik, lång, kort 
25.3 religion, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
28.3 finska, A och B 
30.3 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi