Studentskrivningar

Studentskrivningar

Provdagar hösten 2019


16.9  tyska, kort
20.9  engelska, lång
26.9  real
27.9  finska, A och B
3.10  real 

 

Provdagar våren 2020


10.3 modersmål, läskompetens
12.3 modersmål, skrivkompetens  
13.3 tyska, franska, engelska, kort 
16.3 finska, A och B
18.3 matematik, lång, kort 
20.3 engelska, lång
24.3 real - re, sl, ke, ge, hk
28.3 real - ps, fi, hi, fy, bi