Studerandekårsstyrelsen

Studerandekårsstyrelsen 2020-2021

Jennifer Tåg, ordförande
Wendla Nummela, kassör
Corinn Pirttimäki, sekreterare
Amanda Sten, viceordförande
Moa Långfors, sociala medier
Patricia Gröndahl
Karolina Svens
Lina Thijssen