Studerandekårsstyrelsen

Studerandekårsstyrelsen 2023-2024

Hannes Nyholm, ordförande på höstterminen, viceordförande på vårterminen
Ellen Svens, ordförande på vårterminen, viceordförande på höstterminen
Milla Utter sekreterare
Aurora Tåg, kassör
Emma Lindahl
Sofie Lassfolk --> februari -24