Studerandekårsstyrelsen

Studerandekårsstyrelsen 2018-2019

Sofia Finnström, ordförande
Richard Lövholm, kassör
Ellen Siili, sekreterare
Julia Westerlund, viceordförande
Frida Rosenback, ansvarig för sociala medier
Amanda Nummela
Mathias Thijssen
Matias Zilliacus