Serviceområdet för livskraft

Serviceområdet för livskraft är ett av stadens fyra huvudansvarsområden.

Serviceområdet har till uppgift att för stadens högsta organ samt för stadsdirektören, likaså för de övriga serviceområdena skapa förutsättningar för en effektiv verksamhet genom att sköta gemensamma förvaltningstjänster och genom att handha, utveckla och koordinera stadens strategiska planering, ekonomiförvaltning och personalförvaltning. Serviceområdet för livskraft ansvarar för beredning och verkställighet av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges ärenden.

Serviceområdet handhar också skötseln av stadens allmänna information och centralarkivet. 
 
Serviceområdets personal är kundorienterad och har som motto att ge god service utan oskäliga dröjsmål, alltid på kundens eget språk. Vi beaktar också den offentliga sektorns krav på jämlik behandling och objektivitet. 
 
Kontakta oss både i konkreta ärenden som vi sköter och i allmänna ärenden hörande till stadens förvaltning, vi är redo att med all vår samlade erfarenhet och sakkunskap betjäna dig! 
 

Niklas Granö
Stadsjurist, serviceområdets direktör och stadsdirektörens ersättare
Telefon: 040 546 5812
e-mail: niklas.grano(a)krs.fi


Serviceområdet för livskraft
Besöksadress: Rådhuset, Staketgatan 1.

Stadens anslagstavla finns i rådhusets ingångsaula, vån. I.
Sammanträdesutrymmena finns i huvudsak i rådhuset, II vån.

 

 

Nyckelord för sökfunktionen: förvaltningscentralen, stadskansliet