Stadens konsumtionsbaserade utsläpp

I de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen som beräknats av Finlands miljöcentral (Syke) ingår utsläpp från hushållens konsumtion, kommunala upphandlingar och investeringar samt privata investeringar i bostadsbyggnader. I siffrorna ingår både de direkta och indirekta växthusgasutsläppen som bildas inom granskningsområdet och i produktionen av importerade varor utanför granskningsområdet på annat håll i Finland och i utlandet. Utsläppen beräknades senast 2015. 

statistik över totala konsumtionsbaserade utsläpp 2015

De totala konsumtionsbaserade utsläppen i Kristinestad var 2015 något lägre än i landet i medeltal och något högre än genomsnittet i landsbygdskommuner. Enligt uppskattningar borde det globala målet för hushållens konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp vara 2,5 tCO2e per capita år 2030 (Sitra 2019). Fram till år 2050 borde utsläppsnivån sjunka till 0,7 tCO2e per capita. Ett hållbart levnadssätt stöds förutom av hushållens konsumtion av kommunernas anskaffningar, investeringar samt privata investeringar.

 

Konsumtionsbaserade utsläppens fördelning i Kristinestad 

Konsumtionsbaserade utslappens fordelning i Kristinestad

Av de totala konsumtionsbaserade utsläppen i Kristinestad 2015 utgjordes 85 procent av hushållens konsumtion, 11 procent av stadens anskaffningar och 4 procent av investeringar. 

 

Stadens konsumtionsbaserade utsläpp

stadens konsumtionsbaserade utslapp 2015

Stadens konsumtionsbaserade utsläpp 2015 fördelade sig enligt följande: 

  • 50 % material, tillbehör och varor
  • 25 % kundtjänstinköp 
  • 25 % andra tjänster

 

Källa: https://kulutus.hiilineutraalisuomi.fi/

Se hur hushållens konsumtionsbaserade utsläpp fördelar sig här: https://www.kristinestad.fi/staden-utveckling-och-forvaltning/klimat-och-hallbarhetsarbete/alla-med/hallbar-konsumtion/konsumtionsbaserade-utslapp/

Bekanta dig med hur de konsumtionsbaserade utsläppen räknats här: https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Paastot_ja_indikaattorit/Kuntien_ja_alueiden_kulutusperusteiset_kasvihuonekaasupaastot