Näringsliv och turism

Business Kristinestad jobbar med hållbarhetsfrågor inom flertalet projekt. Det handlar om cirkulär ekonomi, hållbar turism, utvecklandet av nya affärsmöjligheter inom cirkulär ekonomi samt att utforska potentialen för den cirkulära bioekonomin i Kristinestad och dess omgivningar. Under 2022 publicerades slutrapporten för KristinaEco-projektet, som handlade om potentialen för den cirkulära bioekonomin. Näringslivscentralen Business Kristinestad väljer även att lyfta fram hållbara företag i sina kanaler med förhoppningen att dessa ska inspirera andra att fundera över hållbarhetsaspekter. Besök Business Kristinestads hållbarhetssida här. 

VisitKristinestad gick i februari 2021 med i VisitFinlands program för hållbar turism. I september 2022 blev Kristinestad den andra destinationen i landet som utsågs till en hållbar resedestination. Detta blev möjligt efter att 51% av företagen inom besöksnäringen miljöcertifierats. I mars 2023 belönades Visit Kristinestad med ett nordiskt hållbarhetspris på resemässan i Berlin, SOA (Scandinavian outdoor award) Travel-priset. Enligt juryn visar Kristinestad att det är möjligt att göra en liten ort till en intressant destination genom att implementera hållbarhetstänket i varje invånare. Besök VisitKristinestads hållbarhetssida här. 

Stadens gästbrygga har blivit klassificerad som en hållbar hamn av Håll skärgården ren r.f. Detta betyder att bryggan bidrar till att hålla naturen ren och skräpfri, samt att den minskar övergödningen i vattnet. Tack vare klassificeringen syns gästhamnen på kartor över hållbara finländska hamnar. Det är serviceområdet för tekniska tjänster som sköter om bryggan, medan näringslivscentralen ansvarar för verksamheten.