6 Rent vatten och sanitet

6 Rent vatten och sanitet

Tre snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet:

 

1. Stötta en organisation

Var med och stötta de organisationer som arbetar med att stärka de samhällen som strävar efter att förbättra sanitet och hygien.

 

2. Ta hand om vattnet

Spola aldrig ner farliga kemikalier eller mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

 

3. Läs en bok

Öka din kunskap om vatten genom att läsa en bok på ämnet. Det kommer göra att du får bättre kunskap om vattens betydelse för samhällen, ekonomier och vår planet.

 

Fler tips hittar du på https://www.globalamalen.se/