16 Fred, rättvisa och god förvaltning

16 Fredliga och inkluderande samhallen

Tre snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet:

 

1. Engagera dig politiskt

Om du inte är nöjd med hur något i samhället funkar så finns det ett väldigt bra sätt att lösa det på – engagera dig politiskt!

 

2. Håll koll på nyheterna

Genom att hålla koll på nyheterna får du också koll på vad som händer i världen och i din närhet. Det gör att du kan fatta informerade beslut kring frågor som är viktiga för dig.

 

3. Känn till dina rättigheter

Genom att vara medveten om de rättigheter du är berättigad till kan du kräva att de uppfylls, och uppmärksamma var det finns brister som måste åtgärdas.

 

Fler tips hittar du på https://www.globalamalen.se/