11 Hållbara städer och samhällen

11 Hallbara stader och samhallen

Tre snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla det här målet:

 

1. Återvinn allt du kan

När du återvinner papper, plast, glas, aluminium och annat kan ditt gamla skräp få nya användningsområden.

 

2. Samåk till jobbet

Samåk till jobbet! Om du måste ta bilen till jobbet, gör mer nytta och färden trevligare genom att samåka.

 

3. Ett skräp om dagen!

Ha som mål att slänga minst ett skräp om dagen som du hittar utomhus. På så vis hjälper du till att hålla staden ren.

 

Fler tips hittar du på https://www.globalamalen.se/